ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:55
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ފެރާން ޓޮރޭސް
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ފެރާން ޓޮރޭސް
ޓްވީޓަރ
ޓޮރޭސްގެ ކުރިމަގު
ޓޮރޭސް ހޯދުމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުލަބަކުން ބާސެލޯނާގައި އެދެފި
 
ޓޮރޭސް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އާސެނަލުން ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ހުށަހެޅުމެއް ފޮނުވާފައި

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް ފެރާން ޓޮރޭސް ހޯދުމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާސެނަލުން އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ޓޮރޭސް އަށް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވަނީ ގިނަ މެޗުތަކެއްގައި ފުރުސަތު ވެސް ދީފަ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އާއި ރަފީނިއާ ބާސެލޯނާ އަށް ގުޅުމުން ބާސެލޯނާގައި ޓޮރޭސްގެ ދައުރު ވަނީ ކުޑަވެފަ އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ބްރޭކަށްފަހު ބާސެލޯނާއި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓޮރޭސް އަރުވާފައިވަނީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާ އިން މާލީ ޙާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލުމަށް ވިސްނާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ޓޮރޭސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓޮރޭސް ބޭނުންވަނީ ވެސް އަލުން އަނބުރައި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅެން ކަމަށާއި، އާސެނަލާ ދެމެދު ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެއާއެކު އާސެނަލުން ޓޮރޭސް އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، ބާސެލޯނާއިން މިކަމުގައި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަަމަވެސް އާސެނަލްގެ ހުށަހެޅުން ބާސެލޯނާ އިން ޤަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ބާސެލޯނާ އިން ޓޮރޭސް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަގަށްވުރެ، އާސެނަލްގެ ހުށަހެޅުން ދަށްވުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެ އެވެ.

މި ސީޒަންގައި ޓޮރޭސް ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 19 މެޗުން ފަސް ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. ޓޮރޭސް އަންނަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 35 މެޗުން އޭނާ ވަނީ 15 ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. މިއަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި ވެސް ޓޮރޭސް ވަނީ ސްޕެއިން ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ކުޅެފަ އެވެ. މުބާރާތުގައި އޭނާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް