ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 11:02
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔަކަށް ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތެއް
 
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުހަބާ ކިޔަނީ 2022ގެ ކާމިޔާބީތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ އަމާޒާއެކު ކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވި
 
ރީތި ފަރު ރިސޯޓުން ވަނީ 5 ރޭގެ ފުލްބޯޑް ޗުއްޓީއެއް ހަދިޔާ ކޮށްފައި
 
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ ރަޝިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ނިކޮލާއި ސްރަޓިޗިކް

2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ބުނި ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ ރަޝިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ނިކޮލާއި ސްރަޓިޗިކް އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އިމިގްރޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އަދި ދިރާގުގެ އިސްވެރިން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ނިކޮލާއީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ އިއްތިހާދު އެއަރވޭސްގެ ETA ގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:05 ގައެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އައި އާއިލާއާއެކު އައު އަހަރު ހޭދަކޮށްލުމަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށެވެ. މިއީ އޭނާ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ރީތި ފަރު ރިސޯޓުން ވަނީ 5 ރޭގެ ފުލްބޯޑް ޗުއްޓީއެއް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެމްއޭސީއެލާއި ދިރާގުގެ ފަރާތުން ވެސް ނިކޮލާއިއަށް ވަނީ ހާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ދީފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ސީއީއޯ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގާ ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ، ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް ހަލުވިކަމާއެކު އިތުރުވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. އަދިި ގުދުރަތީގޮތުން އެކަހެރި ރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވާ ޤައުމަކަށްވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަކީ ފެށުނީއްސުރެ 'ވަން އައިލެންޑް، ވަން ރިސޯޓް' ކޮންސެޕްޓަށް ހަދާފައިވާ ރިސޯޓުތަކަށްވުމާއި، ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަކީ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތުގައިވެސް ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި ތަނެއްކަމުގައި މުޅި ދުނިޔެއިން ބަލައިގަތް ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވީ ރާއްޖެއަށް އެވޯޑަކަށްފަހު އެވޯޑެއް ލިބި، އިންތިހާއަށް ކާމިޔާބު ލިބުނު އަހަރެއް ކަމަށާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުހަބާ ކިޔަނީ 2022ގެ ކާމިޔާބީތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ އަމާޒާއި އަޒުމާއެކުގައި ކަމަށް ވެސް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ 88 މާކެޓިން ކެމްޕޭނާއި 42 ފެއަރ އާއި، 08 ރޯޑްޝޯ އާއި 10 ވާޗުއަލް އިވެންޓާއި 17 އެފްއޭއެމް ޓްރިޕާއި އެހެނިހެން  10 އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްކަމަށް ހެކިވާ އެންމެ އަލިގަދަ ނިޝާނަކަށް ވެގެންދިޔައީ، 'ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯރޑްސް' (ޑަބްލިއުޓީއޭ) 2022ގައި 'ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން' ގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނުކަން ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ފާހަގަކުރިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަނޑައެޅުއްވި 1.6 މިލިޔަން ފަތުރުވެރިންގެ ނިމުނު ޑިސެމްބަރު މަހު ވަނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ، މި އަހަރަށް ސަރުކާރުން ލަފާ ކުރަނީ 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް