ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:39
މެޗަށްފަހު އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗަށްފަހު އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލްއިން 7 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި
 
އާސެނަލް އެއްވަނާގައި އޮތީ 43 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އާސެނަލްއިން ހަތް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. އާސެނަލްއިން ލީޑް ހަތް ޕޮއިންޓަށް ފުޅާކުރާ ބްރައިޓަން އަތުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ދެވަނާގައި އޮތް ސިޓީއަށް އެވަޓަން އަތުން މޮޅުނުވެވުމުގެ ފައިދާއާއެކު އާސެނަލް ވަނީ 4-2 އިން ބްރައިޓަން ބަލިކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ހަތަރު ލަނޑު ޖެހީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެއީ ސަކާ, އޮޑެގާޑް, އެންކެޓިއޭ އަދި މާޓިނެލީއެވެ. ކޮންމެ ހާފެއްގައި އާސެނަލްއިން ހަތަރު ގޯލް ޖެހިއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ބްރައިޓަންގެ ދެ ލަނޑު ޖެހީ މިޓޯމާއާއި, އީވާން ފަގަސަންއެވެ. މެޗު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަޕާންގެ މިޑްފީލްޑަރ މިޓޯމާ އިތުރު ގޯލެއް ޖެހި ނަމަވެސް ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު އެގޯލް ބަލައި ނުގަތެވެ. އެއީ އޭނާ އޮފްސައިޑްވެފައި ހުރުމުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ސޯޅަ މެޗު ނިމުނުއިރު އާސެނަލްއިން ވަނީ 43 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. ދެވަނާގައި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ 36 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނާގައި އޮތީ 17 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާއެކު ނިއުކާސަލްއެވެ. ހަތަރުވަނާގައި އޮތީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް