ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:12
ބާސެލޯނާ އަދި އެސްޕަންޔޯލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާ އަދި އެސްޕަންޔޯލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެސްޕަންޔޯލާ އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެސްޕަންޔޯލް އާއި ބާސެލޯނާ ބައްްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިންނެވެ. މެޗަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުރިމަތިލީއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް އޮތެވެ. ނަމަވެސް މެޗު އެއްވަރުވުމުން ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލާ ވަނީ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަތް ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، ލީޑު ނާގަފަ އެވެ. އެޑްރިއަން ކްރިސްޓެންސަން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މާކޮސް އަލޮންސޯ އެވެ. ގިނަ ކާޑު ތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ މެޗުގައި އެސްޕަންޔޯލުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީން އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަަމަކޮށްދިނީ ޖޮސެލޫ އެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ޖޯޑީ އަލްބާ އާއި އެސްޕަންޔޯލްގެ ވިނީޝިއުސް ސޫޒާ އަށް ވަނީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކާފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާއިން ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ފައިދާ ގޯލުންނެވެ. ކުޅުނު 15 މެޗުން އެ ޓީމާއި، ރެއާލަަށް ވެސް ލިބެނީ 38 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑަށް ލިބެނީ 27 ޕޮއިންޓެވެ. އެސްޕަންޔޯލް އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު 16 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް