ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 19:20
ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީއެއް
ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީއެއް
ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީއެއްގެ ދުލުން: "ވަށައިގެން އެނބުރެމުން ދިޔައީ ހުސް ގަބުރު"
 
ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތިވާންފެށި
 
ފެނުތެރޭގައި އޮޔާ ދެމެމުން ދިޔައީ މީހުންގެ ހަށިތައް
 
އަހަރެމެންނަށް ކުރެވުނު ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް

ފާތިމާ ބިންތު އިސްމާއީލުގެ އުމުރުން އަދި މި ވީ އެންމެ 19 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް، ބާ ބޯޓުގަނޑެއްގައި ދެކޮޅަށް ކިރެމުން ކިރެމުން، މާ ސިންގާ އިންޑިއާ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އިންޑޮނޭޝިއާއަށް އޭނާ ކުރި ދަތުރަކީ، އުމުރުގެ އެތައް އަހަރެއް، ކަނޑުމަތީގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މާލިމީއަކުވެސް ކޮށްފައި ނުވާފަދަ ބިރުވެރި އަދި ނާމާން ދަތުރަކަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެވެ.

Advertisement

އާއިލާ މެންބަރުންނަށް ވީޑިއޯ ކޯލެއްކޮށްގެން އިން ފާތިމާގެ އަތް އޭރުވެސް ދިޔައީ ތުރުތުރުއަޅަމުންނެވެ. ރޮމުން އެދަނީ، ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް އާދެވުނުކަމުގެ އުފަލުގައެވެ. އާއިލާއަށް އޭނާ އެދެނީވެސް އެ މެސެޖެވެ.

އަހަރެން މިތަނަށް އައީ ބަންގްލަދޭޝްއިން. ދަތުރަށް ފުރިތާ 5 ވަނައަށް ވީ ދުވަހު ބޯޓުގަނޑު ހަލާކުވެއްޖެ. ބޯޓު ހަލާކުވި ހިސާބުން، ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތިވާން ފެށި. ކާނެ އެއްޗެއް، ބޯނެ އެއްޗެއްވެސް ނެތް. އަހަރުމެން ބަނޑުފުރާ މުއްތިކުރާނެ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނެތް.
ފާތިމާ ބިންތު އިސްމާއީލް؛ ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީއެއް

ފާތިމާއަކީ ނިމިދިޔަ ހަފުތާ ތެރޭގައި، އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަޗޭ ޕްރޮވިންސްގެ ގޮނޑުދޮށަށް 174 މީހުންނާއެކު އުރުނު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެކަކެވެ. އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ހުރިހާ އެންމެންނަކީވެސް އިންތިހާ ފަގީރުކަމާއި އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާ ހުކުމްތަކުން ސަލާމަތްވެ، ދިރިއުޅުމަށް އުޖާލާ ކަމެއް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ދެތަންވެފައިވާ އާއިލާ މެންބަރުންނާ އެއްފަސްވުމަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނެވެ.

ނޮވެމްބަރުން މަހުން ދުވަހެއްގައި، ބަންގްލަދޭޝްއިން ދަތުރަށް ފެށީ 200 އެއްހާ މީހުންނާއެކީގައެވެ. ލަސްތަކެއް ނުވެ، ބޯޓު ފޫގޮސް، ފެންއަރަން ފެށިއެވެ. އެއަށްފަހު، އޮޔާ ދެމެމުން އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ބޯޓު އުރުނު ހިސާބާ ހަމައަށް 40 ދުވަސް ހޭދަވިއެވެ.

ދަތުރުމަތީގައި 20 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ބޯޓު ހަލާކުވެ، އަޑިއަށް ހިނގައިދާނ ކަމުގެ ބިރަށް ބޯޓުން ފުންމާލި މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދުވަސްކޮޅެއް ވީ ތަނާ، މީހުންތައް ބޯޓުން ބޭރަށް، ކަނޑަށް ފުންމަން ފަށައިފި. 5 ވަރަކަށް ފިރިހެނުން އުޅުނު ކައިރި ހިސާބަކުން އެހެން ބޯޓެއް ފެނޭތޯ. އެމީހުން ދިޔަ ތަނެއް އަހަރުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ދެން އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، އަނެއްކާވެސް 5 ފިރިހެނުން ފުންމާލައިފި ކަނޑަށް، ބަނޑުހައިހޫނުކަމަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން. ދެން، 12 ވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުން، ބޯޓަށް ފެން އަރަން ފަށައިފި. އަނެއްކާވެސް މީހުންތައް ބޯޓުން ބޭރަށް ފުންމަން ފެށީ ބޯޓު ފެތިދާނެކަމުގެ ބިރަށް. ވަށައިގެން އެނބުރެމުން ދިޔައީ ގަބުރުތައް. އެތަންމިތަނުގަ، ފެނުތެރޭގަ އޮޔާ ދެމެމުން ދިޔައީ މީހުންގެ ހަށިތައް. އަހަރުމެންނަށް ކުރެވުނު ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް.
ފާތިމާ ބިންތު އިސްމާއީލް؛ ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީއެއް

ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ބުދިސްޓުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ މިޔަންމާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން އިންތިހާ ވޭން އުފުލަމުން ދިޔަ މުސްލިމުންނެވެ. މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން 2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ގަތުލުއާންމުން ސަލާމަތްވުމަށް، 8 ލައްކައެއްހާ މީހުން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ބަދަލުވިއެވެ. ނަމަވެސް ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކުގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސް، ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ތަކުލީފުތައް ކުރިމަތިވާން ފެށުމުން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ދޫކޮށް ދާން ފަށާފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްއިން ފުރައިގެންދާ ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ ގިނަ މީހުން ބަލަނީ މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ މެލޭޝިއާއާއި އިންޑޮނޭޝިއާއަށް އެތެރެ ވެވޭތޯއެވެ. އދ.ގެ ރެފިއުޖީ އޭޖެންސީން ބުނާގޮތުގައި، މިދިޔަ 6 ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް، ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ 500 އެއްހާ މީހުން ވަނީ އެ 2 ގައުމުގެ އައްސޭރިފަށާ ހިސާބަށް ވާސިލުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
22%
7%
44%
12%
10%
5%
ކޮމެންޓް