ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:06
ޗެމްޕިއަން ޝައްފާނަށް ތަށި ހަވާލުކުރާއިރު އަންހެން ޗެމްޕިއަން ދީމާ ކައިރީގައި
ޗެމްޕިއަން ޝައްފާނަށް ތަށި ހަވާލުކުރާއިރު އަންހެން ޗެމްޕިއަން ދީމާ ކައިރީގައި
ރައީސް އޮފީސް
ޤައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތް
ތިންވަނަ ފައިނަލްގައިވެސް ރަފާ ބަލިކޮށް، ދީމާ ޤައުމީ ތަށި މިލްކްކޮށްފި
 
ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޝައްފާން

ތިންވަނަ ފައިނަލްގައިވެސް އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ބަލިކޮށް, ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ޤައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ތަށި މިލްކްކޮށްފިއެވެ.

ދީމާ ތަށި މިލްކް ކުރީ 60 ވަނަ ޤައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ސީދާ ހަތަރު ގޭމުން ރަފާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ދީމާ ގޭމްތައް ގެންދިޔައީ 15-13, 11-08, 11-09 އަދި 11-03 ނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޭބަބަލް ޓެނިސް މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުވެސް ޑޮމިނޭޓްކޮށް, މިކުޅިވަރުން ރާއްޖެއަށް މެޑަލްތައް ގެނައުމުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ވަމުން އަންނަ ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ދީމާއާއި ރަފާއެވެ. ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ބަލިިވިޔަސް ރަފާ ވަނީ ޒާރާއާއެކު ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ.

60 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ދެން އެންމެ ޚާއްޞަ ކާމިޔާބީއަކީ މޫސާ މުންސިފް ބަލިކޮށް, މުހައްމަދު ޝައްފާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައުމީ ތަށި ހޯދުމެވެ. އެކަމަކު ޝައްފާނަށް ތަށި ލިބުނީ މެޗުގެ ތެރެއިން މުންސިފަށް އަނިޔާވެ މެޗު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. މެޗު ދޫކޮށްލިއިރުވެސް ކުރީގައި އޮތީ ޝައްފާނެވެ. މުންސިފަކީ ޓީޓީގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޝައްފާންއާއި ހައްޔާރު އަހުމަދު ހާލިދުގެ ޕެއާއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓްގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިހާ އެކަޑަމީއެވެ. ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޓީމްގައި ޤައުމީ ޗެމްޕިއަން ޝައްފާންގެ އިތުރުން އިބްރާހީމް ލަތީފް އަދި ޒީކް ހިމެނުނެވެ. ފައިނަލްގައި އެޓީމް ވާދަކުރީ ކީންސް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާއެވެ. އަންހެން ޓީމް އިވެންޓްގެ ފައިނަލްގައި އިހާ ބަލިވީ ކަސްޓަމްސް އަތުންނެވެ. ކަސްޓްމްސް ތަށި ހޯދިއިރު އެޓީމްވެސް ލީޑްކުރީ ދީމާއެވެ. ދީމާގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސް ޓީމްގައި ކުޅުނީ ތައިލެންޑް ކުޅުންތެރިއަކާއި ޒާރާ ހަސަން ލަތީފްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް