ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 21:37
ދެކުނު ކޮރިއާގެ ހައިވޭއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ހައިވޭއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް
ދެކުނު ކޮރިއާގެ ހައިވޭއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާގައި ފަސް މީހުން މަރުވެ 40 މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވަނީ ލިބިފައި
 
މި ހާދިިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ޖީއެމްޓީ ގަޑިން މެންދުރު 01:49 ހާއިރު
 
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ސޯލްއާ ކައިރި ހިސާބެއްގައިވާ ސެކަންޑް ޔޮންގިން ހައިވޭގައި

ދެކުނު ކޮރިއާގެ ހައިވޭއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ފަސް މީހުން މަރުވެ 40 މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ހާދިިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ޖީއެމްޓީ ގަޑިން މެންދުރު 01:49 ހާއިރުއެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ސޯލްއާ ކައިރި ހިސާބެއްގައިވާ ސެކަންޑް ޔޮންގިން ހައިވޭގައެވެ.

އެވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ޓްރެފިކް ބާރު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ ފެތުރެމުންދިޔަ ވަގުތު، މީހުން ސަލަމާތްކުރުމުގައި ގޮންޖެހުތަކާ ކުރިމަތިވިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވީ، ބަހަކާއި ޓްރަކެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިސަރަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެފައިވަނީ އަލިފާން ރޯވާން މެދުވެރިވި ސަބަބު ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާއިރު، މިހާދިސާގައި ޖުމުލަ 44 އުޅަނދެއް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް