ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 21:33
ރަޝިއާއިން ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކުރި ބޭނަށް ޕޮލެންޑުން އޮތީ ތައްޔާރަށް
ރަޝިއާއިން ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކުރި ބޭނަށް ޕޮލެންޑުން އޮތީ ތައްޔާރަށް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޕޮލެންޑް
ރަޝިއާއިން ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކުރި ބޭނަށް ޕޮލެންޑުން އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށް ބުނެފި
 
އެ ގައުމުން ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި، ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން ތެލުގެ ސަޕްލައި ކަށަވަރުކޮށްފައި
 
ޕޮލެންޑުން ދަނީ ރަޝިއާއިން ގަންނަ ތެލުގެ ސަޕްލައި މަދުކުރަމުން
 
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ޕޮލެންޑުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ކަނޑުމަގުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ގަތުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައި

ތެލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލުކުރާ ގައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމުމާއެކު, އެކަމަށް ޕޮލެންޑުން ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ކްލައިމެޓް މިނިސްޓަރު އެނާ މޮސްކްވާ ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ.

ޕޮލެންޑްގެ މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ޕޮލެންޑްގެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެގައުމުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ކްރޫޑް އޮއިލް އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަދުކޮށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި، ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން ތެލުގެ ސަޕްލައި ކަށަވަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕޮލެންޑުން ދަނީ އެގައުމުން ރަޝިއާއިން ގަންނަ ތެލުގެ ސަޕްލައި މަދުކުރަމުންނެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ޕޮލެންޑުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ކަނޑުމަގުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ގަތުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހު، ޖީ7ގެ ގައުމުތަކާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، ޕޮލެންޑް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވަނީ ރަޝިއާއިން ކަނޑުމަގުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއް ގަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ 60 ޑޮލަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފައެވެ.

ހުޅަނގުގެ މި ނިންމުމާއެކު ޑިސެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ، ހުޅަނގުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތެޔޮ ވިއްކޭ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރާ ގައުމުތަކަށް، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ސާފު ނުކުރާ ތެލާއި ތެލުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން، ރަޝިއާއިން މަނާކުރާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގަރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ތަންފީޒުކުރާ މިގަރާރަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު ޕުޓިންއަށް ލިބިވަޑައިގެންވެއެވެ.

"ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރުން" ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ ތާރީހަކީ ފެބުރުއަރީ 1، 2023 ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ތެލުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް މަނާކުރާ ތާރީހު ކަނޑައަޅާނީ ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި، އެއީ ފެބުރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީހަކަށްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް