ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 19:02
ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތި
ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތި
އަމްނާ އިމާދު
ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ޕާރކްކުރުން
ހުޅުމާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ނެތް 370 ވެހިކަލް
 
ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ 46 ވެހިކަލް ހުޅުމާލޭގައި އެބަ އޮތް
 
ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ރަށްވެހިންނާއި އެ އަވަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވޭ

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާރކްކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ނެތް 370 ވެހިކަލް އެބައޮތް ކަމަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޗްޑީސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީ އިން އެފަދައިން ބުނެފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށް އެޗްޑީސީން އިސްނަގައިގެން ކުރި ސާވޭގެ ރިޕޯޓުގައެވެ. އެޗްޑީސީ އިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ޕާރކްކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ނެތް ގިނަ ވެހިކަލްތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ 46 ވެހިކަލް ހުޅުމާލޭގައި އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިގޮތަށް ޕާރކްކޮށްފައި ހުރި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލާއި ކާރާއި ވޭނާއި ޕިކަޕު ފަދަ އުޅަނދުތައް ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާރކްކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ސަރވޭ އަށް ފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގައި، އެފަދަ އުޅަނދުތައް ބާއްވާފައި އޮތް މަގާއި އޭގެ ފޮޓޯ ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. ހުޅުމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި މިފަދަ އުޅަނދުތައް ގިނަކަން އެ ރިޕޯޓުން ފާހަގަވެއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނިގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެހިކަލްތައް ޕާކުކޮށްފައި ހުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ރަށްވެހިންނާއި އެ އަވަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް