ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:17
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން
ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް ޓޯކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ - އެޗްޑީސީ
 
އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ސީދާ ތާރީހެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިންގ ޒޯންތަކުގައި މަގުތަކާއި، އަދި ހުސްބިންތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރެވިފައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން ވަނީ ނިންމާފައި

ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް ޓޯކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިންގ ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅަނދުތައް ޕާކުކޮށްފައި ހުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެޗްޑީސީ އިން ވަނީ އެ ކުންފުނިން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމަތު އެއްކުުރުމުގެ ގޮތުން މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު ދެ ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައި ހުރި އުޅަނދުތައް ބަލައި ސާވޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

"ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެޗްޑީސީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިންގ ޒޯންތަކުގައި މަގުތަކާއި، އަދި ހުސްބިންތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން ނިންމީ އެ ސަރވޭ އަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި އެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ސީދާ ތާރީހެއް އޭނާ ފާހަގައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެޗްޑީސީ އިން ބުނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ހަލާކުވެފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ސުންބޯޑުގައި އުޅަނދުތައް ޓޯކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާއި ބެހޭ މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް