ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 13:05
އެމްއޭސީއެލްގެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުން
އެމްއޭސީއެލްގެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުން
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލްގެ ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަަންކޮށްފި
 
ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ވިހި ތިރީހަކަށް އަހަރު ހޭދަ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް
 
ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުން އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް ޝައުގުވެރިވެ ދާއިރާއަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުން މަދު ނޫން

އެމްއޭސީއެލްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ސަރވިސް ރިކޮގްނިޝަން އެވޯޑު ދީފިއެވެ.

މި ހަފްލާގައި އެމްއޭސީއެލް އަށް 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވަފައިވާ 41 މުވައްޒަފުންނާއި 25 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވަފައިވާ 68 މުވައްޒަފުން އަދި 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވަފައިވާ 16 މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ އެވޯޑު ދީފައެވެ. އަދި 35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވަފައިވާ 15 މުވައްޒަފުންނާއި 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވަފައިވާ 5 މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޙިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކޮށް އެވޯޑު ވަނީ ދީފައެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު މަހްޖޫބު ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުން އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް ޝައުގުވެރިވެ ދާއިރާއަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުން މަދު ނޫން ކަމާއި ޚިދުމަތުން އިންސްޕަޔަރވާ ކިތަންމެ ދަރިންނެއް މި މުޖުތަމައުގައި ތިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހަމައެކަނި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތެއް ނޫން ކަމަށާއި ގައުމުގެ ޒުވާން ޖީލު ރަނގަޅު މަގަށް ގެންދިޔުމަށް ވެދޭ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށް ވެސް މަހްޖޫބު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކަކީ އެއަރޕޯޓަށާއި ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑަށްވެސް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ފާހަގަކުރައްވާ، އެއަރޕޯޓުގެ ޖާގަ އިތުރުވެ، ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެގެންދާއިރު، އެ މަސައްކަތުގައި ތަޖުރިބާއާއި ވިސްނުން ވަރަށް މުހިއްމު ވާނެ ކަން ވެސް މަހްޖޫބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެއަރ ޓްރެވަލް ފަދަ ހަލަބޮލި އިންޑަސްޓްރީއެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ވިހި ތިރީހަކަށް އަހަރު ހޭދަ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ލެގަސީ އަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކުންފުނިކަމުގައިވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ކުންފުނީގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއް ސިއްރަކީ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަމާއި ގާތްކަން ކަމަށް ވެސް މަހްޖޫބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނަ ވަޒިފާދޭ އެއް ކުންފުންޏެވެ. 3500 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން ދާއިރު، މުވައްޒަފުންގެ ލަބާއާއި މަންފާއަށް ކުންފުނިން އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް