ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 14:25
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުން
ވަކި މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ގައުމުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ގައުމު ވިއްސި ވިހާލިވެދާނެ: އިމްރާން
 
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ވަކި މީހަކަށްޓަކައި ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި
 
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ވޯޓަށް ނާހާ ޕްރައިމަރީގެ ވާހަކަދައްކައިގެން ވާނެކަމަކަށް ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ވަކި މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ގައުމުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ގައުމު ވިއްސި ވިހާލި ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އިމްރާން މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ބަހުސް ކުރުން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެމްޑީޕީ އިން 2023 އަހަރުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާ އެކު އެ ވާހަކަތައް އިތުރަށް ވަނީ ދެކެވެން ފަށާފައެވެ. ސަބަބަކީ އެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަށް ގެންނަން ބޭނުންވެވަޑައިގެން ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ވޯޓަށް ނާހާ ޕްރައިމަރީގެ ވާހަކަދައްކައިގެން ވާނެކަމަކަށް ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ދާދި ފަހުން މަޖިލީހުގެ "އާސްކް ސްޕީކަރ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަކީ އެމްޑީޕީން 2018 ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ ރިޔާސީ ވައުދެއްކަމަށާއި އެ ވައުދު ފުއްދަންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެހެން ޕާޓީތަކުންވެސް އޭރު ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީގެ ވާހަކަދައްކަންވާނީ އެ ވޯޓަށް ފަހުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އެފަދައިން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި މޭރުމުން ވައުދުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވެސް ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް