ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 15:07
ވެކްސިން
ވެކްސިން
ބީބީސީ
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ އިތުރު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ
 
އެހެން ގައުމުތަކުން އިންޑިއާ އަށް އެެތެރެވާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓްކުރޭ

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19ގެ އިތުރު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރެމުންދާކަމުގެ ބިރުހީވެ އެކަމަށް ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން އާއްމުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މީދިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވަނީ ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާއްމުންނަށް ވަނީ އިރުޝާދުދީފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމާއި މާސްކު އެޅުން ފަދަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް އިންޑިއާގައި ފެތުރެން މެދުވެރިވުމާއި ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައި އޮތް އޮތުމާއި ގުޅުމެއް އޮތުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންޑިއާގެ މަޖިލީހުގައި އެ ޤައުމުގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވަޒީރު މަންސުކް މަންޝަވިޔާ ވިދާޅުވީ އެހެން ގައުމުތަކުން އިންޑިއާ އަށް އެެތެރެވާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރެއިން 2 އިންސައްތަ މީހުން ޓެސްޓު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ޓެސްޓު ކުރަމުން ދަނީ ވަކި ތަރުތީބެއް ނެތް ގޮތަށް ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން އާއި ސާފުތާހިރުކަަމަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވެކްސިން ބޫސްޓަރު ޑޯޒް ޖެހުމަށް ވެސް ވަނީ ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް