ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:18
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑެން
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑެން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-އެމެރިކާގެ ގުޅުން
ޔޫކްރެއިން-އެމެރިކާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ދެގައުމުގެ ރައީސުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 
ބުދަ ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވައިޓް ހައުސްއަށް ވަޑައިގެން، އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަންއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންދަވާފައި
 
ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއާއެކު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި އެގައުމަށް ވާގިވެރިވުމުގައި އެމެރިކާއިން ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވި
 
މިބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރެއްގެ މެޑަލްވެސް ބައިޑަންއަށް ދެއްވާފައި

ޔޫކްރެއިނާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމާއެކު ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ދެގައުމުގެ ރައީސުން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގަންނެވުމުން އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާއި ގައުމުގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވައިޓް ހައުސްއަށް ވަޑައިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަންއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވާހަކަތަކުގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއާއެކު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި އެގައުމަށް ވާގިވެރިވުމުގައި އެމެރިކާއިން ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ބައިޑަން ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރެއްގެ މެޑަލްވެސް ބައިޑަންއަށް ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި މެޑަލަކީ އެގައުމުގެ އޮފިސަރަކު، ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ރައީސަކަށް ދެއްވުމަށް އެދި ޒެލެންސްކީއަށް އެރުވި މެޑަލެއްކަން ޒެލެންސްކީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން އެމަނިކުފާނު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރެއްވި ފުރަތަ ދަތުރުފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް