ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 16:39
ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން
އޭޑީބީންނާއި ޖަޕާން ފަންޑް ފޮރ ޕޮވަރޓީން، ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
 
މި ތަކެތީގެ އަގު 172،000 ޑޮލަރަށް އަރާ
 
މި ތަކެތި އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
202 ޓެބްލެޓާއި 190 ބާކޯޑް ރީޑަރާއި ޕްރިންޓަރު ހިމެނޭ

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭން (އޭޑީބީ)ންނާއި، ޖަޕާން ފަންޑް ފޮރ ޕޮވަރޓީ (ޖޭއެފްޕީއާރް)އިން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި، އޭޑީބީ އަދި ޖޭއެފްޕީއާރުގެ ފަރާތުން ބޭބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ހަދިޔާކުރި ތަކެތި - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ 172،000 ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 202 ޓެބްލެޓާއި، 190 ބާކޯޑް ރީޑަރާއި ޕްރިންޓަރު ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މި ތަކެތި އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ބަހާލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ތަކެތި އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުވަން ނިންމީ އަތޮޅުތެރޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ހެލްތު އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސިސްޓަމް ވަރުގަދަކުރެވި، އަތޮޅުތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކުރެވި، އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭން މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް