ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:06
ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯ އިލޯން މަސްކް
ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯ އިލޯން މަސްކް
ބީބީސީ
ޓްވިޓަރ- އިލޯން މަސްކް
ރިޕްލޭސްމަންޓެއް ލިބޭއިރަށް ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދޭނެކަމަށް މަސްކް ބުނެފި
 
މަޤާމާ ޙަވާލުވިފަހުން މަސްކްއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް ދަނީ އަމާޒުވަމުން
 
ސީއީއޯއަކު ހަމަޖެހުމުން، އޭނާ ކުރާނީ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ސަރވަރ ޓީމްތައް ރަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 
މަޤާމުން ދުރުވާން ޖެހޭކަމަށް ޕޯލްގައި ބައިވެރިވި 57.5 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ދީފައިވޭ

ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިލޯން މަސްކު ދެއްވައިފިއެވެ.

މަސްކް ވަނީ މީގެ ކުރިން ޓްވިޓަރގައި ޕޯލްއެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ މަޤާމުން ދުރުވާން ޖެހޭކަމަށް ޕޯލްގައި ބައިވެރިވި 57.5 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ދީފައިވާއިރު، އޭނާ މަޤާމުގައި ހުރުމަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ 42.5 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

ޕޯލް ނެގުމުގެ ގޮތުން މަސްކް ވަނީ އޭނާ މަޤާމުގައި ހުންނަން ތާއީދުކުރޭތޯ ސުވާލުކޮށް، ޕޯލްގެ ނަތީޖާއަށް އޭނާ ތަބާވާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

ޕޯލްއަށް ވޯޓުދިން މެޖޯރިޓީ މީހުން އޭނާ މަޤާމުން ދުރުވުމަށް ވޯޓު ދީފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި މަސްކް ބުނެފައިވަނީ، އެ މަޤާމާ ޙަވާލުވާވަރުގެ މޮޔަ މީހަކު އަތުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ބަދަލުގައި އައު ސީއީއޯއަކު ހަމަޖެހުމުން، އޭނާ ކުރާނީ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ސަރވަރ ޓީމްތައް ރަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަން މަސްކް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މަޤާމާ ޙަވާލުވިފަހުން މަސްކްއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޓްވިޓަރގެ އެތައް މުވައްޒަފުންނެއް ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި، ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުތައް ވެރިފައިކުރާނަމަ ފައިސާ ނަގަން ނިންމުން ފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އިލޯން މަސްކު ޓްވިޓަރ ގަތުމަށް 44 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑީލެއް ހުށަހެޅީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގައެވެ. ކުންފުނި ވިއްކުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދަނިކޮށް އޭނާ ބޭނުންވި މައުލޫމާތުތަކެއް ޓްވިޓަރ އިން ފޯރުކޮށްނުދިން ކަމަށް ބުނެ ޖުލައި މަހުގައި އޭނާ ވަނީ އެ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޓްވިޓަރ އިން ވަނީ މިވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނި ގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ދާން ނިންމިއެވެ. އަދި އަލުން ޓްވިޓަރ ގަތުމަށް މަސްކް ނިންމީ ކޯޓު އަޑުއެހުންތައް ފަށަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކު ޓްވިޓަރ ގަތުމަށް 44 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން ނިންމީ އެ ޕްލެޓްފޯމުގައި ހުރި ސްޕޭމް ނުވަތަ ފޭކު އެކައުންޓުތައް ނައްތާލައި ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް