ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:35
މޮރޮކޯ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ތެރެއިން
މޮރޮކޯ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
މޮރޮކޯ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
މޮރޮކޯ ޓީމު ޤައުމަށް ދިޔުމުން "ހީރޯ" އިންގެ ގޮތުގައި މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
 
ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އެނބުރި ޤައުމަށް ގޮސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ ހޯދި މޮރޮކޯ ޓީމު ޤައުމަށް ގޮސްފިއެވެ.

މުބާރާތަށް ފަހު މޮރޮކޯ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އެނބުރި ޤައުމަށް ގޮސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މޮރޮކޯ ޓީމު އެ ޤައުމަށް ދިޔުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވަނީ "ހީރޯ" އިންގެ ފެންވަރުގެ މަރުޙަބާ އެއް ކިޔައިފައެވެ. މޮރޮކޯ އަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި އެފްރިކާގެ ޤައުމެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ގައި ސްޕެއިން ކަޓުވާލުމަށްފަހު، ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް މޮރޮކޯ ވަނީ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި ބަލިވީ ފްރާންސް އަތުންނެވެ.

މޮރޯކޯ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތަކު ބުނީ، ޓީމުން ހޯދީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި، ހީރޯ އިން ފެންވަރުގެ މަރުޙަބާއެއް ނުކިޔަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮރޮކޯ އިން ވޯލްޑް ކަޕްގައި ހޯދީ އުއްމީދު ވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު މޮރޮކޯ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެނބުރި ޤައުމަށް އައުމުން ވަރަށް އުފާވި ކަމަށާއި، މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނު މަތިން ވެސް އެ މަންޒަރު ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން މުޅި ޤައުމު ފަޚުރުވެރިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެން މީހަކު ބުނީ މޮރޮކޯ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ތިބީ ޤައުމުގެ ހީރޯ އިންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުގައި ހޯދި ނަތީޖާ އާއި ޓީމުގެ ކޯޗު ވަލީދު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަށް ހާސް ފަށުން ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޯލް ކީޕަރު ބޯނޯ ކުރި މަސައްކަތާއި، އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އެފްރިކް ކަޕް އޮފް ނޭޝަންގައި ކާމިޔާބީއެއް ލިބުން ވެސް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މޮރޮކޯ މުބާރާތުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ އެ ޓީމަށް ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް