ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:17
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވޯލްޑް ކަޕް ތައްޓާއެކު
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވޯލްޑް ކަޕް ތައްޓާއެކު
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
36 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ތަށި އާޖެންޓީނާގެ ފަސްގަނޑަށް
 
ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މުބާރާތަށް ފަހު އެނބުރި ޤައުމަށް ދިޔައީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަަން އާޖެންޓީނާ އިން ތައްޓާއެކު ޤައުމަށް ގޮސްފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 1986 ވަނަ އަހަރު އެ ޤައުމުން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް އަމިއްލަ ޤައުމަށް ތަށި ގެންދިޔަ ފަހުން، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި އެ ޤައުމަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު އާޖެންޓީނާ ޓީމު ޤައުމަށް ދިޔުމުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާ އެއް ކިޔައިފައެވެ. ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މުބާރާތަށް ފަހު އެނބުރި ޤައުމަށް ދިޔައީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ވެރި ރަށް ބިއުނޯސް އައިރެސްގައި ހުންނަ އެޒެއިޒާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުޅުންތެރިން ފެއިބުމާއެކު، އެތައް ބައެއްގެ ތަރުހީބު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ތައްޓާއެކު އާޖެންޓީނާ ޓީމު ލީޑުކުރަމުން ދިޔައީ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެވެ. އާޖެންޓީނާ ޓީމު ރަމްޒުކޮށްދޭ ބޯޓުން ކުޅުންތެރިން ފެއިބުމާއެކު ވަނީ ރަތް ދޫލައިގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފައެވެ. އެއަށްފަހު އެތައް ސަޕޯޓަރުންތަކެއްގެ ކުރިމަތިލާން ގޮސް ކުޅުންތެރިން މަޑުކުރީ އެއާޕޯޓުގެ ރެސްޓް ރޫމްގައެވެ. ތައްޓާއެކު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެއަށްފަހު ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވަނީ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ބަހެއްގައި ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާ ފާޅުކޮށް، ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުން ދިޔައިރު، ބަސް ވަށައިގެން އެތައް ސަޕޯޓަރުންނެއް ތިއްބެވެ. ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވި ވަގުތުން ފަށައިގެން މުޅި އެ ޤައުމުގައ އޮތީ އުފާ ފާޅުކުރުމެވެ. ކުޅުންތެރިން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބަހުގައި އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ފަބިއަން ޓަޕިއާ ވެސް ހުންނެވިއެވެ. ޓަޕިއާ ވެސް ދިޔައީ ކުޅުންތެރިންނާއި، ސަޕޯޓަރުންނާއެކު އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް އާޖެންޓީނާގެ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް ހޮވުނުއިރު، އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރަކީ އެ ޓީމުގައި އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒްއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
17%
33%
17%
0%
ކޮމެންޓް