ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:53
މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
މިއަހަރުގެ 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ މީހެއް
 
މިއީ އޭނާ ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެ
 
ސަންޖޭއަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

މިއަހަރުގެ 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިއަކަށް އިންޑިއާގެ ސަންޖޭ ތޭޖާސް ކޮތާރީ ހޮވިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއާއެކު މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓް ވަނީ ހާސިލްވެފައެވެ.

1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ހަފްލާގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ، އެމްއޭސީއެލް، ކަސްޓަމްސް އަދި އިމިގްރޭޝަނުން ވަނި 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ސަންޖޭއަށް ހަދިޔާތައް ދީފައެވެ.

Advertisement

ސަންޖޭ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުން އެތެރެވުމާއެކު، އޭނާއަށް ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔައި 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާގެ ޝޭޝް އަޅުވާފައެވެ. އަދި ސަގާފި ނެށުމާއެކު ބޮޑުބެރުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވެއެވެ. ސަންޖޭއަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. ސަންޖޭ ރާއްޖެ އައި ނިއުޔޯކް އިންނެވެ. އަދި މިއީ އޭނާ ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސަންޖޭ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ހަނީމޫން އަށް ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ އަންނަން ނިންމީ ރާއްޖޭގެ ފޮޓޯތައް ފެނިގެން ކަމުގޮސްގެން ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އާދެވުމުން އުފާވާ ކަމަށެެވެ. އަދި މިފަދަ ސަޕްރައިޒްއެއް ލިބޭނެކަމެއް ހީ ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ރައްޖޭގައި ސަންޖޭގެ ދެމަފިރިން ހޭދަކުރާނީ 4 ދުވަހެވެ.

1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާގެ ޓާގެޓް ހާސިލްވެގެންދާއިރު، މިއަހަރު ނިމޭއިރު 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން އެކަށީގެންވާކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ކޮވިޑްގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ކަމަށް ތޮއްޔިބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފަތުރުވެރިން އައި މިންވަރު 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 28.8 އިންސައްތަ އިތުރު ކަމަށެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު 6804 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ މި މަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައި ދުވަހެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 5508 ފަތުރުވެރިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އެއީ 14.4 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެއީ 12 އިންސައްތައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި ހިމެނެނީ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ.

މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވި ޖަލްސާފައި ރިޔާސި ބަޔާން އިއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުސްވި 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމިދިޔައީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ހިފި އަމާޒަށްވުރެވެސް މަތިން ޙާޞިލު ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރަށް އަމާޒުހިފީ، އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެ އަހަރު ޖުމްލަ 1.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ކަމަށެވެ.

އަދި މި އަހަރު ޖުމްލަ 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވަނި ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް