ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 09:19
ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޯން ޓީމަށް ސަޕޯޓު ކުރައްވަނީ
ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޯން ޓީމަށް ސަޕޯޓު ކުރައްވަނީ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމު
ފްރާންސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާމެދު ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ: މެކްރޯން
 
މެޗުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން މެކްރޯން ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ހިތްވަރު ވެސް ދެއްވި

ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާމެދު ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް އިމޭނުއެލް މެކްރޯން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެކްރޯން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފްރާންސް ބަލިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ފުޓުބޯޅަ އަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ މެކްރޯން ވަނީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރާންސް އަށް ސަޕޯޓުކުރެއްވުމަށް ޤަތަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ފައިނަލަށް ވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މެޗުގެ ކުރިން މެކްރޯން ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ހިތްވަރު ވެސް ދެއްވިއެވެ. މެޗުން ބަލިވުމުން، ދަނޑަށް ވަޑައިގެން ވެސް ހިތްވަރު ދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ޗޭންޖިން ރޫމުގައި ވެސް މެޗަށްފަހު ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ.

މެކްރޯން ވިދާޅުވީ ފްރާންސްގެ ބައްޔާއި ގުޅިގެން ހިތާމަކުރާ އެންމެންގެ ހިތާމައިގައި އޭނާ ވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޓީމު ކުރި މަސައްކަތާއި، ދެއްކި ހިތްވަރަށް ޓީމާމެދު ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭނެކަން އެންމެ ވަގުތަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް މެކްރޯން ވިދާޅުވިއެވެ. މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން މެކްރޯން ވިދާޅުވީ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ވެސް ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަލުން އަނބުރާ މެޗުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނެ ފެންވަރު ހުރިކަން ކުޅުންތެރިން ދައްކައިދިން ކަމަށާއި، ނުވެސް ވިސްނައި ތިބި ކަންކަން ކުރެވޭނެކަން ދެއްކި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މެކްރޯން ވިދާޅުވީ ފްރާންސް ކުޅުންތެރިން ދައްކައިދިނީ އެކުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ އެއް ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި އާޖެންޓީނާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެކްރޯން ވިދާޅުވީ، އާޖެންޓީނާ އަކީ ކުޅިވަރުގައި ވަރަށް މޮޅެތި މީހުން ތިބި ޤައުމެއް ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ފުޓުބޯޅަ ތާރީޚެއް އޮތް ޤައުމެއް ކަމަށެވެ. މެކްރޯން ބުނީ ކުޅިވަރާއި، ފުޓުބޯޅައިގައި މޮޅުވުމާއެކު ބަލިވުން ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން ހޯދި ކާމިޔާބަށް މެކްރޯން ވަނީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެކްރޯން ވިދާޅުވީ ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ވަރަށް ޒުވާން ކަމަށެވެ. މެކްރޯން ވިދާޅުވީ އެމްބާޕޭ އަށް އަދި އެންމެ 24 އަހަރު ވަނީ ކަމަށެވެ. މެކްރޯން ވަނީ އެމްބާޕޭއާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް އޮތްތޯ ނޫސްވެރިން ގާތު ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. މެކްރޯން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި އެމްބާޕޭ އަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ލަނޑުޖެހުންތެރިޔާއެވެ. އެމްބާޕޭ އަކީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މެކްރޯން ވިދާޅުވީ، އެމްބާޕޭ އަށް ވޯލްޑް ކަޕެއް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަހަނާ ދައްކަން ބޭނުންވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެމްބާޕޭއާ އެއްވަރަށް އޭނާ ވެސް ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް މެކްރޯން ވިދާޅުވި އެވެ.

މެކްރޯން ވިދާޅުވީ ޕެނަލްޓީގައި ބަލިވީ ނަސީބު ދެރަވުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް