ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 20:46
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޑޮކްޓަރ ފޫނަމް ކެތުރަޕާލް ސިންގ
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
 
މި ޒިޔާރަތުގައި، އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާ ޑަބްލިއު އެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ފޫނަމް ކެތުރަޕާލް ސިންގ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމްގެ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރަކީ، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރކަމުގައި އެކަމަނާ ހުންނަވާ އެންމެ ފަހު އަހަރު ކަމަށްވުމާއިއެކު، މި ޒިޔާރަތަކީ ވަރަށް ޙާއްސަ ޒިޔާރަތެއް ކަމުގައި ވެގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން، މި ޒިޔާރަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. އަދި ޔޫ.އެން އެޖެންސީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއިވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

Advertisement

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް އެކަމަނާ އައްޔަންކުރެވިގެން ދިޔައީ ފެބުރުވަރީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 2 ވަނަ ދައުރަކަށް އެކަމަނާ ހޮވިގެންދިޔައެވެ.

އެކަމަނާގެ ދައުރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށްވަނީ ވަރަށް ގިނަގުނަ އެހީތެރިކަން ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ކޯވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެކަމަނާ ވެދެއްވި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަނާ ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަކީ އަގުނުކުރެވޭނެފަދަ އެހީތެރިކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް