ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 18:42
މެސީއާއި އެމްބާޕޭ، އިންޑިއާގެ ގޮނޑުދޮށަށް؟
މެސީއާއި އެމްބާޕޭ
މެސީއާއި އެމްބާޕޭ، އިންޑިއާގެ ގޮނޑުދޮށަށް؟
 
ޕައްޓްނައިކް، އޭނާގެ ފަރުމާތައް ދަމާލީ އިންޑިއާގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދެއް ކަމަށް ވާ އޮރިއްސާގެ ގޮނޑުދޮށުގަ

ކުރިކެޓަށް މަރުދޭ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރާ އިންޑިއާގައި، ފުޓުބޯޅައަށް އޮންނަނީވެސް ވަކި އާދައިގެ ލޯތްބެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދިން އެކަކީ ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ފަރުމާތައް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު، އިންޑިއާގެ ފަންނުވެރިއެއް ކަމަށް ވާ، ސުދާރްސަން ޕައްޓްނައިކްއެވެ.  

ވޯލްޑްކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައި އާޖެންޓީނާއާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުން، ޑިސެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު، އެ 2 ޓީމަށްވެސް ހެޔޮ އެދުމުގެ ގޮތުން ޕައްޓްނައިކް، އޭނާގެ ފަރުމާތައް ދަމާލީ އިންޑިއާގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދެއް ކަމަށް ވާ އޮރިއްސާގެ ގޮނޑުދޮށުގައެވެ.

ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާއި ފަރަންސޭސި ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭގެ ތަސްވީރު، ޕައްޓްނައިކް ކަނޑާނެގީ ގޮނޑޮދޮށުގައި ޖެހި ހާއްސަ ވެލި ފުންޏެއްގައެވެ. 2 ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް "ގުޑްލަކް" ކިއާފައި އޮތީވެސް ހަމަ އެ ވެލިފުނީގައެވެ.

ޤަޠަރުގެ ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމްގެ ދަނޑުމަތީގައި ގަދަ ހިފުމަކަށް މެސީއާއި އެމްޕާބޭ ނުކުންނައިރު، އެ 2 ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ތަޢުރީފުކޮށް، ޕައްޓްނައިކް ތައްޔާރުކުރި ހާއްސަ ފަރުމާގައި 5 ޓަނުގެ ވެލި ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ވެލި ފުންޏަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކާ 150 ފުޓުބޯޅަވެސް ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރު ކުރަމުން މި ދަނީ ފައިނަލް މެޗަށް. އަހަރަމެންވެސް މި އޮތީ 2 ޓީމަށްވެސް ގުޑްލަކް ކިއަންވެގެން ވެލީގެ ފަރުމާއެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ. މިއީ ވެލި ކަހަލަ، ތަފާތު މީޑިއަމްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން މި ކަހަލަ ކަމެއް އަހަރަމެން ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު. 150 ފުޓުބޯޅަވެސް ބޭނުން ކޮށްފަ ވާނެ މި ފަރުމާގަ. މިއީ ހަމަ 2 ޓީމަށްވެސް ގުޑްލަކް ކިއަންށާ، 2 ޓީމަށްވެސް ހެޔޮ އެދުމުގެ ގޮތުން އަހަރަމެން ކުރި ކަމެއް
ސުދާރްސަން ޕައްޓްނައިކް؛ އިންޑިއާގެ ފަންނުވެރިއެއް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި އޮތް ފަރަންސޭސިވިލާތުން މި ފަހަރުގެ ތަށި އުފުލާލައިފިނަމަ އެ ޤައުމު ވެގެންދާނީ 1962 ވަނަ އަހަރު ބްރެޒީލް އިން ތަށި އުފުލާލި ފަހުން، ވިދިވިދިގެން ވޯލްޑްކަޕް ތަށި ކާމިޔާބު ކުރި ފުރަތަމަ ޤައުމަށެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ފަރަންސޭސިވިލާތާ ދެކޮޅަށް، އޭނާގެ ޤައުމީ ޓީމު ގޮވައިގެން މެސީ ނުކުންނަނީ، ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތަކަށް ވަދާޢީ ސަލާމް ކުރުމުގެ ކުރިން، އޭނާގެ ޤައުމަށް ތަށި ހޯދާ ދިނުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް