ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:11
ފްރާންސްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ބެންޒެމާ
ފްރާންސްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ބެންޒެމާ
ރޮއިޓާރސް
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމު
"އަހަރެންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް"، ބެންޒެމާ މި ބުނަނީ ފައިނަލްގައި ކުޅެން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ؟
 
ބެންޒެމާ ލިޔެފައިވަނީ "އަހަރެންގެ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް" މިހެން

މިއަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ކުރިމަތިލީއިރު، އެންމެންގެ ލޯ އަމާޒުވީ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ އަށެވެ.

ކުލަބް ފުޓުބޯޅައިގައި އޭނާ ވަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އަހަރުގެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ވެސް އޭނާ ހޯދިއެވެ. އެހެންކަމުން ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ލައިން އެންމެ ވަރުގަދަ ވާނީ ބެންޒެމާއާއެކު ކަމަށް ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ވެސް ޤަބޫލު ކުރިއެވެ. މުބާރާތަށް ބެންޒެމާ ފްރާންސް ޓީމާއެކު ޤަތަރަށް ދަތުރު ވެސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ޤަތަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް އަނިޔާވެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ނުކުޅެވޭނެކަން އިނގުމުން ބެންޒެމާ ވަނީ ޤަތަރު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ. އޭނާ އެނބުރި ދިޔައީ ކުލަބް ރެއާލް ޓީމާ ގުޅެން ކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޗު ބެންޒެމާގެ ނަން ޓީމުގައި ބޭންދިއެވެ. ނިންމީ ނަން އުނި ނުކުރުމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ފްރާންސް މިހާރު އޮތީ ފައިނަލުގައެވެ. ތަށި ދިފާއު ކުރަން އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޑެޝޯމްޕްސްގެ އިރުޝާދުގައި ފްރާންސް އިން ކުޅޭނެ އެންމެ ޕްރެޝަރު މެޗެވެ. ބްރެޒިލަށްފަހު އެއްވެސް ޓީމަކަށް އަދި މިހާތަނަށް ތަށި ދިފާއު ކުރެވިފައި ނުވާއިރު، ފްރާންސް ނިކުންނާނީ އެކަން ބަދަލު ކޮށް، ރެކޯޑެއް ހެދުމަށެވެ. ސެމީ ފައިނަލުން މޮޅުވެ ފްރާންސް ފައިނަލަށް ދިޔުމާއެކު، އެ ޤައުމުގެ މީޑިއާ ތަކުން ދެއްކީ ބެންޒެމާގެ ވާހަކައެވެ. ފައިނަލްގައި ބެންޒެމާ ލައްވާ ކުޅުވަން ކޯޗު ޑެޝޯމްޕްސް ބޭނުންވާ ވާހަކައެވެ. ފައިނަލަށް ބެންޒެމާ ފްރާންސް ޓީމާ ގުޅޭނެ ވާހަކައެވެ.

މި ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކެއް ފެތުރެމުން ދަނިކޮށް ބެންޒެމާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައެވެ. ތޮއްޕެއް އަޅައިގެން އިނދެ ބެންޒެމާ ކުރި ޕޯސްޓުން ސަމާލުކަން ލިބުނީ އޭނާ ލިޔެފައިވާ ކެޕްޝަނަށެވެ. ބެންޒެމާ ލިޔެފައިވަނީ "އަހަރެންގެ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް" މިހެންނެވެ. ގިނަ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބެންޒެމާ އެ ބުނަނީ ފައިނަލްގައި ކުޅެން އޭނާގެ ޝައުޤުވެރިކަން ނެތް ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދި ކަމެއް އޭނާ ބުނެފައެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗެއްގައި ނުކުޅެ، ހަމައެކަނި ފައިނަލްގައި ކުޅެން ބެންޒެމާ ބޭނުންނުވަނީ އެވެ.

ބެންޒެމާ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓް

ސެމީ ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިން ވަނީ ކޯޗު ޑެޝޯމްޕްސްއާ އެ ސުވާލު އަމާޒުކޮށްފައެވެ. އޭރު ޑެޝޯމްޕްސް ބުނީ އޭނާ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ޖެހިގެން އޮތް ސުވާލު ކުރުމަށް އެދިފައެވެ. އިތުރަށް އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނީ މިވަގުތަކީ އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ވަގުތު ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ފޯކަސް ހުންނާނީ ކުރިއަށް އޮތް ފައިނަލް މެެޗަށް ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ފްރާންސް އިން އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
20%
40%
10%
10%
10%
10%
ކޮމެންޓް