ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 16:30
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ 10 ވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފި
 
ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި 35 އަށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވޭ
 
15، 16 އަދި 17 މި ތިން ދުވަހު އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނެ

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ 10 ވަނަ އެޑިޝން ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ގައެވެ. އެކްސްޕޯ ފައްޓަވައިދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއީލެވެ.

ޑިސެމްބަރު 15، 16 އަދި 17ގައި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހައިރައިޒްގެ ފައުންޑަރ އިސްމާއީލް ހަމީދު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި އެކި ފަންތިތަކުގެ ގެދޮރުވެރިކަން ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައިވެސް ހުއްޓާނުލައި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްގެންދެވުނީތީ އުފާކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގައި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ލަންކާއާއި އިންޑިއާގައި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. މިއަހަރުގެ ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި 35 އަށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް