ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:22
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލުން ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ކުޅުންތެރިން ހޯދަނީ
 
ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ

އަންނަ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި އާސެނަލުން އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފިއެވެ.

ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިން ވެސް އާޓެޓާ ބުނީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ކަޔާ ކައިނަކަށް ދިން އިންޓަވިޔުއްގައި އާޓޭޓާ ބުނީ އާސެނަލުން އޮތީ ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކަމާއެކު ކަމަށާއި، ފުރުސަތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނައުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ބެން ވައިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ ބެން ވައިޓް އާސެނަލްގައި ހުރުމަކީ އޭނާގެ އިތުރުން މުޅި ޓީމު ވެސް އެދޭ ގޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާޓެޓާ ބުނީ ބެން ވައިޓް ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ވެސް އެ މީހުންނަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލަކަށް އާޓެޓާ ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބެން ވައިޓް ވަނީ ބްރައިޓަންގައި ހުރުމަށްފަހު ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތިން ކުލަބަކަށް ކުޅެފައެވެ. ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑަށެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގައި އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ އާސެނަލަށް 56 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް