ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 22:50
ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
ވަޔަން
ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު
ގައުމުގެ ހައްގުގައި ތަފާތުތައް އެއްފަރާތްކުރަން ތައްޔާރު: ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
 
ތަފާތުތައް އެއްކައިރިކުރައްވަން ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް، އިމްރާމް ޚާނަށް ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވި

ގައުމުގެ ހައްގުގައި ތަފާތުތައް އެއްފަރާތްކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް، ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝަހްބާޒް ވިދާޅުވީ، ތަފާތުތައް އެއްފަރާތްކޮށް ގައުމުގެ ހައްގުގައި ސަތޭކަ ފިޔަވަޅުވެސް ކުރިޔަށް އެޅިދާނެ ކަމުގައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިސްހާގް ދަރް، އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީ ތަހްރީކޭ އިންސާފްގެ ރައީސް އާރިފް އަލްވީއާ ބައްދަލުކުރައްވަން ފޮނުއްވިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިއީ ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަނާ ތަކްރީފޭ އިންސާފާ ދެމެދު މުއާމަލާތުކުރުމުގެ "ޗެނެލް"އެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްކަމަށް ދަނީ ބެލެމުންނެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ސަތޭކަ ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް، ދެމީހަކު ގުޅިގެން ކުރާ ޓެންގޯ ޑާންސްފަދަ ކަމެއް ކުރެވޭނީ ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކަމަށާއި، ގައުމުގެ ހައްގުގައި މިފަދަ ގުރުބާނީތައްވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް ސުލްހައިގެ އަތެއް ދިއްކުރައްވާފައި މިވަނީ ޑިސެމްބަރ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އާންމު އިންތިޚާބްގެ ތާރީޚެއް ނުދީފިނަމަ ޕަންޖާބާއި ޚައިބަރު-ޕަޚްތުންޚުވާގެ އެސެމްބްލީ އުވޭގޮތަށް ކަންތައްކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޕީޓީއައިއިން ދީފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގައުމުގެ ހައްގުގައި ދެބަސްވުންތައް އެއްފަރާތްކުރައްވަން ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް ޝަރީފް، އިމްރާން ޚާނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއްވެސް ދެއްވިއެވެ. ޚާނަކީ ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލާމެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނަވައި "ފްރޯޑް"އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިމްރާން ޚާނަކީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކުރައްވަން ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ، އީގޯގެ މައްސަލަ ބޮޑު ބޭފުޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަންމާފުޅު ޝައުކަތު ޚާނުމްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބުނު ޑޮނޭޝަންވެސް ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް އިމްރާން ބޭނުންފުޅުކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސައޫދީ ވަލީއަހުދު ހަދިޔާކުރެއްވި، ގެފުޅުގެ ފޮޓޯޖެހި ގަޑިކޮޅެއްވެސް ވިއްކަވާލެއްވުންފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލު އިމްރާން ޚާން ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު: ވިއޯން ޗެނެލް

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް