ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:18
ޤަތަރު- ޤަޠަރުގެ އޮފިޝަލުން ގެންދަވަނީ އެ ޤައުމަށް އަމާޒު ކުރާ އެފަދަ ފާޑުކިއުންތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވަމުން
ޤަތަރު- ޤަޠަރުގެ އޮފިޝަލުން ގެންދަވަނީ އެ ޤައުމަށް އަމާޒު ކުރާ އެފަދަ ފާޑުކިއުންތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވަމުން
ފޭސްބުކް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޤަތަރު
ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިންގް ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތްތެރިއަކު މަރުވެ ޤަޠަރުން ސީރިއަސް ތަޙްޤީޤުތަކެއް ފަށައިފި
 
ޤަޠަރުގެ އޮފިޝަލުން ގެންދަވަނީ އެ ޤައުމަށް އަމާޒު ކުރާ އެފަދަ ފާޑުކިއުންތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވަމުން
 
މަސައްކަތްތެރިންނާ މެދު އެ ޤައުމުން އަމަލު ކުރަމުން ދަނީ ލާއިންސާނީ މޭރުމަކުން ކަމަށް ހުޅަނގުން ބުނޭ

ޤަޠަރުގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޓްރެއިނިންގް ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފިލިޕީންސްގެ ހިޖުރަވެރި މަސައްކަތްތެރިއަކު މަރުވި ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާ، މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ސަލާމަތްތެރިކަން ހުރި ނެތް ގޮތުގެ ތަޙްޤީޤުތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޤަޠަރުން ފަށާފައި ވާ ކަމަށް، ޤަޠަރުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޤަޠަރުން މިފަދަ ތަޙްޤީޤެއް ފަށާފައި މި ވަނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޤަޠަރަށް ހިޖުރަކޮށްގެން އުޅޭ މަސައްކަތްތެރިންނާ މެދު އެ ޤައުމުން އަމަލު ކުރަމުން ދަނީ ލާއިންސާނީ މޭރުމަކުން ކަމަށް ބުނެ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ހަރު އަޑުން ވަކާލާތުތަކެއް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވަމުން، ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ 2022 ވޯލްޑްކަޕްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ނާސިރު އަލް ޚާތިރު ވަނީ، މަސައްކަތްތެރިއަކު މަރުވެފައި ވާ ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި މަރަކީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ޤުދުރަތީ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް، ހާދިޘާގެ އިތުރު ތަފްސީލުތަކެއް އޭނާ ނުދެއްވައެވެ.

"ބަޔާންވެދިޔަ ހާދިޘާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދަންނަވަމެވެ. ހާދިޘާ ހިނގާދިޔައީ އެސްސީގެ އިހުތިޞާޞުން ބޭރުގައިވާ ތަނެއްގައެވެ. އަދި މަރުވި މަސައްކަތްތެރިޔާއަކީވެސް އެސްސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުވައްޒަފެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން، މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނީ ޤަޠަރު ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުންނެވެ. އެސްސީއިން މި ދަނީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން، މި ހާދިޘާގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. އަދި ޢާއިލާއަށް ސައްޙައް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ ޢާއިލާއާވެސް ގުޅިފައި ވާކަމަށް ދަންނަވަމެވެ."
ވޯލްޑްކަޕްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ނާސިރު އަލް ޚާތިރު

ކުޅިވަރު ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ދި އެތުލެޓިކްއާ ހަވާލާދީ، ރޮއިޓަރޒްއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ ސީލައިން ރިޒޯޓްގައި ކާރު ޕާކު ކުރަން ހާއްސަކޮށްފައި ވާ ސަރަޙައްދުގައި ބޮކި ހަރުކުރުމަށް، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލު ކޮށްފައިވާ، ފިލިޕީންސްގެ މަސައްކަތްތެރިއެކެވެ. އެ ސަރަޙައްދަކީ، ސައުދީ ޓީމުގެ ޓްރެއިނިންގް ސައިޓްއެވެ. ބޮކި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް އޭނާ ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި، ކޮންކުރީޓްގަނޑުގައި ފުރަތަމަވެސް ޖެހުނީ ބޯ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ހާދިޘާ ހިނގާފައި ވަނީ ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ފެށި ފަހުން ކަމަށް، ގިނަ މަސްދަރުތަކަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ތާރީޚެއް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން ފީފާއިން އާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މި ހިތްދަތި ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން އިންތިހާއަށް ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށާ، އެ އިދާރާގެ ޙަމްދަރުދީ ވަނީ މަރުވި މަސައްކަތްތެރިޔާގެ ޢާއިލާއާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

ގަލްފްގެ ޢަރަބި ޤައުމެއްގައި ފުރަތަމަ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ހޮސްޓް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް ޤަޠަރުން ދަމަހައްޓަމުން ދާއިރު، އެކަމަކީ، ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކަށް ހަޖަމް ކުރަން މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް އޮތީ ނުވެފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުވައިގެން ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތައް ހުޅަނގުން ދަނީ ފެންމަތި ކުރަމުންނެވެ. އަދި ޤަޠަރާ ދެކޮޅަށް، ވިލާތުންވެސް ވަނީ ތަޙްޤީޤުތަކެއް ފަށާފައެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންގެ އާބާދީ ބޮޑު ޤަޠަރުގެ އޮފިޝަލުން ގެންދަވަނީ އެ ޤައުމަށް އަމާޒު ކުރާ އެފަދަ ފާޑުކިއުންތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ޤަޠަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު، އުފަން ވަޒަނަށް އެނބުރި ގޮސްފައި ވާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަރާތުންވެސް އިވެމުން ދަނީ ޤަޠަރުގެ އޮފިޝަލުންނާ ދާދި އެއް ރޫހެއްގެ ވާހަކަތެކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް