ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:29
ޤަތަރުގައި މެސީ ބޭނުން ކުރި ކޮޓަރި
ޤަތަރުގައި މެސީ ބޭނުން ކުރި ކޮޓަރި
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޤަތަރުގައި މެސީ ބޭނުންކުރި ކޮޓަރި މިޔުޒިޔަމަކަށް ހަދަނީ
 
ޤަތަރުގެ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނީ އެ ކޮޓަރި މިޔުޒިޔަމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ގެސްޓުންނަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައި

މި މަހު ޤަތަރުގައި ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިޔޮނަލް މެސީ ބޭނުން ކުރި ކޮޓަރި މިޔުޒިޔަމަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން ތިބި ޤަތަރު ޔުނިވާސިޓީން ބުނީ އެގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މެސީ ހުރީ ރޫމް މޭޓަކާ ނުލަ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ ކުރީގެ ރޫމް މޭޓް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުންނެވެ. ޤަތަރުގެ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނީ އެ ކޮޓަރި މިޔުޒިޔަމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ގެސްޓުންނަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކޮޓަރީގައި ހުރި މެސީ ބޭނުން ކުރި ތަކެއްޗާއި، އެހެނިހެން ސާމާނު ބަހައްޓާނީ އެ ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަށެވެ.

ޤަތަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ޑިރެކްޑަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އަލް ހަތުމީ ވިދާޅުވީ، އެ ކޮޓަރި އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ދުވަސްވަރު މެސީ ބޭނުންކުރި ތަކެތި ބަހައްޓާނީ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މެސީ ބޭނުންކުރި ކޮޓަރި އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނައިސް، ދެން ބަހައްޓާނީ ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެހެން.
ހަތުމީ އަލް ހަތުމީ / ޑިރެކްޑަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 36 އަހަރަށްފަހު އެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަކަށް ހޮވުނީ ވެސް މެސީ އެވެ. މިއީ އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް އާޖެންޓީނާ އިން އަންނަނީ ގިނަ ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. މިވަގުތު މެސީ ހުރީ ޗުއްޓީގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް