ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 22:19
އިރާންގައި އުފެއްދި މިސައިލް ތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާ އެއް
އިރާންގައި އުފެއްދި މިސައިލް ތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާ އެއް
ބީބީސީ
ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ބާރު
އިރާނުން ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ހޯދަން ރަޝިއާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި
 
ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓުގެ ބަދަލުގައި އީރާނުން ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ހޯދަން ރަޝިއާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނޭ
 
އީރާނުން ވަނީ ރަޝިއާ އަށް ޑްރޯން ސަޕްލައިކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނާ ބުނުންތައް ދޮގުކޮށްފަ

އިރާނުން ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ހޯދަން ރަޝިއާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔޫއެންގެ އެމްބެސެޑަރ ބަރްބަރާ ވުޑްވާރޑް ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ އަސްކަރީ އެއްބާރުލުމައި ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓުގެ ބަދަލުގައި އީރާނުން ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ހޯދަން ރަޝިއާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އޮގަސްޓުން ފެށިގެން އިރާނުން އެތައް ސަތޭކަ ޑްރޯންއެއް ރަޝިއާ އަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވުޑްވާރޑް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޭރިއަލް އުޅަނދުތައް ނުވަތަ ޑްރޯން ވެސް އެ ގައުމުން ރަޝިއާ އަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން މިފަދައިން ބުނި ނަމަވެސް އީރާނުން ވަނީ ރަޝިއާ އަށް ޑްރޯން ސަޕްލައިކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނާ ބުނުންތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އަދި ރަޝިއާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އިރާނުގެ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވުޑްވާރޑް ރިޕޯޓަރުންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތައް ހިމެނޭހެން ހަތިޔާރު އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އީރާން އަށް ކުރިއަރާފައިވާ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ލިބި، އެ ގައުމުގެ ހަތިޔާރުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް