ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 21:59
ޕޫޓިން
ޕޫޓިން
ވަޔަން
ރަޝިއާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ އަށް ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާ އެއް ދޭ ޤައުމެއް ވުޖޫދުން ފޮހެލާނަން : ޕޫޓިން
 
ތެޔޮ އުފެއްދުން ހުއްޓާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފަ
 
ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ނުރައްކާ ގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޕޫޓިން ވަނީ ވިދާޅުވި

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯ އަށް އަމާޒުކޮށް ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާ އެއް ދީފިނަމަ އެ ހަމަލާ އެއް ދިން ޤައުމެއް ވުޖޫދުން ފޮހެލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ދެއްވައިފިއެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަމަނުޖެހުމަށް 10 ވަރަކަށް މަސްވާން ކައިރިވެފައި ވާއިރު ޕޫޓިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެމުން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އަދި ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ނުރައްކާ ގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޕޫޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަިއާގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާ އަށް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހުރިހާ ހަކަތައަކާއި އެކު އެ ހަމަލާ އަށް އިޖާބަދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ހަކަތަ އިތުރުކުރުމަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަޝިއާ އިން އިސްވެ ނިއުކްލިއަރ ހަކަތަ ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަަމަށާ ނަމަވެސް އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ހަމަލާދޭން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޫޓިން ވަނީ ރަޝިއާއިން އުފައްދާ ތެޔޮ ގަންނަ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރަން އީޔޫ އާއި ހުޅަނގުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ތެޔޮ އުފެއްދުން ހުއްޓާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
13%
0%
0%
0%
0%
88%
ކޮމެންޓް