ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 21:54
ޖޯ ބައިޑަންއާއި ރިޝީ ސުނަކް
ޖޯ ބައިޑަންއާއި ރިޝީ ސުނަކް
ވަޔަން
ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން
އެމެރިކާއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ދެގުނައަށް
 
އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރުގެ ދެގުނަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް

އެމެރިކާއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ދެގުނައަށް އިތުރުކުރަން, އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯބައިޑަންއާއި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނަކް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، ތެލާއި ގޭސް ލިބުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަން ފިލުވުމުގެގޮތުން ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫރަޕަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ގޭސް ސަޕްލައި ބަންދުކޮށްލުމުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގޭހުގެ ބިލްތައް ވަނީ އަތް ނުފޯރާ ހިސާބަށް މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޖީސެވަން ސަމިޓްގެތެރޭން ބައިޑަންއާއި ސުނަކް ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، ވެވުނު "އެނަރޖީ ޕާރޓްނަރ ޝިޕް"ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން (ދެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ހިމެނޭހެން) ޚާއްސަ ޖޮއިންޓް އެކްޝަން ގްރޫޕެއްވެސް ހެދުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެއްބަސްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރިޝީ ސުނަކް ވިދާޅުވީ، މިއީ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެމެރިކާއާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިޔާފަދަ ފޭލްވަމުންދާ "ރެޖީމް"އެއްގެ ކުއްލި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ތެލުގެ ސަޕްލައިއަށް ބުރޫއެރިޔަނުދިނުމަށް ދެ ގައުމުން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ސީދާ ރަޝިޔާގެ ތެލަށް ބަރޯސާ ނުވިނަމަވެސް، ރަޝިޔާ ނޫން ގޮތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ގައުމުތަކުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރޭން އެގައުމަށްވެސް ވަނީ ތެލުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އަލަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން،  އެމެރިކާއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ލިކުއިފައިޑް ނެޗުރަލް ގޭހުގެ މިންވަރު 2021 ވަނަ އަހަރު އެކްޕޯޓްކުރި ވަރުގެ ދެގުނައަށް އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ހޯދޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް ދެ ގައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް