ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:34
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން
އަލްޖަޒީރާ
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީންގެ މަރު
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އައިސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ސީއެންއެންގެ ތަހުގީގުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ޝީރީން މަރާލީ ގަސްތުގައި
 
ޝީރީން އަބޫ އަކްލަޙް މަރުވީ އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި
 
އެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު އިޒްރޭލުން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ

އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން އަބޫ އަކްލަޙް މަރާލި މައްސަލަ އެ ނޫހުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޝީރީން އަބޫ އަކްލަޙް މަރުވީ އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ޑިފެންސް ފޯސް އިން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އިސްރާއީލުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ތަހުގީގުތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު ނާޅާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝީރީންއަށް އަމާޒުވި ވަޒަން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ވަޒަން ޖެހީ ކޮން ބަޑިއަކުން ކަން ބުނަން ދަތި ކަމަށް ވެސް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ސީއެންއެންގެ ތަހުގީގުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ޝީރީން މަރާލީ ގަސްތުގައެވެ. އެގޮތުން، ސީއެންއެންއަށް ލިބިފައިވާ ދެ ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ އޭނާއަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދޭ މަންޒަރެވެ. އަދި ޝީރީން ހުރި ސަރަހައްދުގައި ފަލަސްތީނުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަމަލާތައް ދޭ މަންޒަރު ވެސް އެ ވީޑިއޯތަކުގައި ނުފެނެއެވެ.

ސީއެންއެންގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އިން ވެސް ވަނީ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގާފައެވެ. އެ ނޫހުގެ ތަހުގީގުތައް ވެސް ބުނަނީ ޝީރީން މަރާލާފައިވަނީ ގަސްތުގައި ކަމަށެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ ޝީރީންގެ މަރުގެ ޒިންމާ އިސްރާއީލުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހު އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ އެކަން ތަހުގީގުކޮށް، އެކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވާކޮށްދިނުން އެދި އެ މައްސަލަ އައިސީސީއަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް