ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 11:19
ދިރާގުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ދިރާގުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިރާގު ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓު
ދިރާގުން ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓުގެ އަންލިމިޓެޑް 2 ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި
 
ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އިތުރު ފީއަކާއި ނުލައި ދިރާގު ނެޓްވޯކާ ގުޅައިދެވޭނެ
 
އެއީ 50 އެމް އަންލިމިޑެޓް ޕެކޭޖާއި، 100 އެމް އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖް
 
ރެސިޑެންޝަލް ކަސްޓަމަރުންނަށް މި 2 ޕެކޭޖުވެސް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބެން ހުންނާނެ

ދިރާގުން ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓުގެ އަންލިމިޓެޑް 2 ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިރާގުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެޑްވަރޓައިޒިންގ އިވެންޓްސް، ހަސަން ޝާރިހް އާދަމްގެ އިތުރުން، މެނޭޖަރ، ކޮންޒިއުމަރ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޖަނާ އިބްރާހިމް ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

ދިރާގުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ދިރާގުގެ ރެސިޑެންޝަލް ކަސްޓަމަރުންނަށް މި 2 ޕެކޭޖުވެސް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެއީ 50 އެމް އަންލިމިޑެޓް ޕެކޭޖާއި، 100 އެމް އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެވެ. އެގޮތުން 50 އެމް އަންލިމިޑެޓް ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ 1490 ރުފިޔާއެވެ. އަދި 100 އެމް އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ 2800 ރުފިޔާއެވެ.

ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި 50 އެމްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ވަނީ ސަޕްރައިޒެއްގެ ގޮތުން 50 އެމް އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވިފައެވެ.

މި އައު ޕެކޭޖާއެކު ދިރާގުން ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މި ނެޓްވޯކާ ގުޅުމަށް ދައުވަތު ދީފައެވެ. އެގޮތުން މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނެޓްވޯކާ އަލަށް ގުޅުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އިތުރު ފީއަކާއި ނުލައި ގުޅައިދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކަށް ދިރާގު ރައުޓަރ ވެސް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް