ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 14:31
އެސްޑީއެފްސީ
އެސްޑީއެފްސީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
އެސްޑީއެފްސީއިން ދޭ ލޯނު
އެސްޑީއެފްސީން ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުން މެދުކަނޑާލައިފި، ދަނޑުވެރި ނަފާ އަދި ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ލޯނަށް އެދެވޭނެ
 
ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިގަތުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ 1 ޑިސެމްބަރު 2022 އިން ފެށިގެން 31 ޖެނުއަރީ 2023 އާ ހަމައަށް

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެއީ އަހަރު ނިމުމާ ގުޅިގެން އަހަރީ ހިސާބުތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެ ކުންފުނިން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ.

އެސްޑީއެފްސީން ބުނީ ލޯނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލި ނަމަވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޫކުރާ ލޯނު ކަމަށްވާ ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނާއި ކަނޑުފަޅުގެ ލޯނަށް އެދި އަދިވެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްދޯނިތަކުގައި ލޮނުފެނުން މަސް ފިނިކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިގަތުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ 1 ޑިސެމްބަރު 2022 އިން ފެށިގެން 31 ޖެނުއަރީ 2023 އާ ހަމައަށެވެ. މި މުއްދަތުގައި އިތުރު ލޯނުތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައި ނުގަތްނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސްކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެއެވެ. މި ފޯމުތަކުގެ ޕްރޮސެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

އެސްޑީއެފްސީން އަންނަނީ ހަތް ދާއިރާއަކުން ލޯނު ދޫކުރަމުންނެވެ. އެއީ ހަރުމުދާ، ދަނޑުވެރި ނަފާ، ވިޔަފާރި އެހީ، ރަށު ފަތުރު، ކަނޑުފަޅު ނަފާ، ފަށާ ވިޔަފާރި އަދި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ލޯނެވެ.

އެސްޑީއެފްސީއަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ އާއި ފަންނީ ލަފާދިނުމުގެ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވި ކުންފުންޏެކެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން އެސްޑީއެފްސީއިން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަކީ ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއްގައި، ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ދައްކަން ޖެހޭ ލޯނުތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް