ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 17:52
ނެދަލެންޑްސް ޓީމު ޓްރެއިނިންގގައި
ނެދަލެންޑްސް ޓީމު ޓްރެއިނިންގގައި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ވެންހާލް ނުކުންނާނީ އެމެރިކާގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނާވެސް ދެކޮޅަށް
 
މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މާ މޮޅު އެޓޭކިންގ ފުޓްބޯޅައެއް ނޫން

ނެދަލެންޑްސްއަކީ ވަރުގަދަ ލީގެއް އޮވެ، ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އޮތް އެންމެ މަޝްހޫރު ގައުމެވެ. އެކަން ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެ ގައުމުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ނޫސްވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ކޯޗު ލުއިސް ވެންހާލް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 16ގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށާއިރު، މީޑިޔާތަކުން މިހާރު ފަށާފައިވަނީ ވެންހާލް ވަރަށް އަވަހަށް ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވާނެ ވާހަކައާއި ނެދަލޭންޑްސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެޓޭކްނުކުރާ ވާހަކައެވެ.

މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މާމޮޅު އެޓޭކިންގ ފުޓްބޯޅައެއް ނޫނެވެ. ޓީމުގެ ފަހަތާއި ގޯލްކީޕަރާމެދު ކޯޗުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޯންނަވަރަށް އެ ދެ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް މި ފަހަރު ޓީމަށް އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކީޕަރު އަންދްރިއަސް ނޮޕާޓް ދަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މިއީ ވެންހާލް ގެނައި ރަނގަޅު ބަދަލެއްކަމަށް މީޑިޔާތަކުން ސިފަކުރާއިރު، އޭނާ ކަންބޮޑުވާނީ ފޯވަޑް ލައިނާއި މިޑްފީލްޑަރުންނާމެދުއެވެ. ފްރޭންކީ ޑިޔޮންއަކީ މެދުތެރޭގެ މައި އިންޖީނެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ވަށައިގެންތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު މިހާތަނަށް ފެނުނީ ފަނޑުކޮށެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މި ފަހަރުގެ ޓީމުގެ ތަރިއަކީ ޒުވާން މީޑްފީލްޑަރު ކޯޑީ ގަކްޕޯއެވެ. ފުރަތަމަ ތިން މެޗުގައި ގޯލު ޖެހިއިރު އޭނާ ގޯލެއް ނުޖަހައިފިނަމަ ނެދަލޭންޑްސް ޓީމުގައި ގޯލެއް ޖަހާނެ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތްކަމަށް ހީވި ފަހަރުތައްވެސް މަދެއްނޫނެވެ.

މިބާވަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ ނޫސްވެރިންދެކެ ވެންހާލް މިހާރު ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިއައިސްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތިންވަނަ، އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ނެދަލޭންޑްސް ހޯދިއިރުވެސް، ނޫސްވެރިން ދެއްކީ ހަމަ އެއްވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް މިފަދަ ވާހަކަތައް ފެށީ ޓީމު ރަނގަޅަށް ކުޅެ ނަތީޖާ ނެރެމުންދާތީ، އެކަމާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށްވެސް ވެންހާލް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށްވެސް ކޯޗުކޮށްދިން ވެންހާލް ބުނީ، އޭނާއަކީ ނޫސްވެރިން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ ކޯޗަކަށްނުވާތީ ބައެއްފަހަރު ނޫސްވެރިން ޒާތީ ގޮތްތަކެއްވެސް ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. ވެންހާލް ކުލަބުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރިއިރުވެސް ނޫސްވެރިންގެ ފާޑުކިއުންތަކާ ވަރަށް ގިނައިން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ނެދަލެންޑްސް ޓީމުގައި އަނިޔާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ކޯޗު ބުނީ އެމެރިކާ ޓީމަކީ ބަޔަކު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ވސް ނަގަން ރަނގަޅު ޓީމެއްކަމަށާއި، މިހެންވެ އެމީހުންނާމެދު ކުޑަކޮށްވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްނުލާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ދެ ޓީމު މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ. ވެންހާލް ބުނީ މިއީ މި މެޗުގެ ކުރިން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއްނޫންކަމަށާއި ވޯލްޑްކަޕުގެ ގަދަ 16ގައި ކުޅޭނީ މުޅިންވެސް ގަދަ ޓީމުތައް ކަމަށެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައިވެސް މެންފިސް ޑެޕާއީ ފެނުން ގާތީ ބެންޗުންނެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފުރަތަމަ 11 އަށް ކޯޗު އިޚްތިޔާރުކުރަން ވިސްނާފައިވަނީ ސްޓީވް ބާގްވިންއެވެ. ސަބަބަކީ ޑެޕާއީއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއިން އަދިވެސް މުޅިން އަރައިނުގަނެވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް