ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 21:32
"ސްމާޓްކޮމް" އިން ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ސްމާޓްކޮމް ފެއާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާތިފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
"ސްމާޓްކޮމް" އިން ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ސްމާޓްކޮމް ފެއާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާތިފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެ
ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ މަަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން : އާތިފް
 
ސްމާޓް ސިޓީއެއްގެ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ކޮމިއުނިޓީ ނުވަތަ އާއްމުންނަށް ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވި
 
ސްމާޓް ސިޓީ އެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި އެކު ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް ކަންކަމަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވި

ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

(އެޗްޑީސީ)ގެ ސްމާޓް ސިޓީ ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ "ސްމާޓްކޮމް" އިން ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ސްމާޓްކޮމް ފެއާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްމާޓް ސިޓީ އެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި އެކު ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް ކަންކަމަށް ލިބިގެންދާނެ ކަަމަށެވެ. އަދި ސްމާޓް ސިޓީއެއްގެ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ކޮމިއުނިޓީ ނުވަތަ އާއްމުންނަށް ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތް އިރު އެޗްޑީސީ އަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ހައުސިން ނުވަތަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނޫން މަސައްކަތަކަށް ނުކުންނަ އިރު އެޗްޑީސީ އަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށާއި މިހާރު އެ އިތުބާރު ގާއިމްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ކުރުމުން އެކަނި ނުފުދޭ ކަމަށާއި މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ބަރޯސާވީ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިޔަކަމަށް ވެސް އާތިފް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެ ހާލަތުގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން އަދާކުރީ މުހިންމި ރޯލެއް ކަމަށް އާތިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް