ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:53
މަނަދޫގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން
މަނަދޫގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފްގެ ޕެރޭޑް
ތޮއްޑޫއާއި އުކުޅަހުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ޕެރޭޑު ބާއްވަނީ
 
އުކުޅަހުގައި ޕެރޭޑް ބާއްވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
ތޮއްޑޫގައި ޕެރޭޑް އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހު

ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އއ. ތޮއްޑޫއާއި، އއ. އުކުޅަހުގައި ޕެރޭޑު ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ޕެރޭޑަކީ އއ.ތޮއްޑޫ ސްކޫލަށް 55 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުގެ އެދުމަކަށް ބާއްވާ ޕެރޭޑެއް ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ޕެރޭޑް އޮންނާނީ ތޮއްޑޫގައެވެ. ތޮއްޑޫގައި ބާއްވާ ޕެރޭޑަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހު އުކުޅަހުގައި ޕެރޭޑު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިއީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާއްވާ ޕެރޭޑެެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި ދެ ރަށުގައި ޕެރޭޑް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 16:30 ގައެވެ. ޕެރޭޑްގެ ތެރެއިން، އެމްއެންޑީއެފް އާޓްސް އެންޑް ސެރެމޯނިއަލް ސަރވިސްގެ މިލިޓަރީ ބޭންޑުން ރާގު ކުޅޭނެއެވެ.

ތޮއްޑުއާއި އުކުޅަހުގައި ޕެރޭޑް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ލީޑަރޝިޕުން އެ ދެ ރަށަށް ވަޑައިގެން، ޕެރޭޑް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް