ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:20
ކަސްޓަމުން މީގެކުރިން އަތުލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމުން މީގެކުރިން އަތުލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމްސް
މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުން
ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި
 
މި ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 2،049،000ރ.(ދެ މިލިއަން ސާޅީސް ނުވަ ހާސް) އަށް އަރާ
 
މެފެޑްރޯން ނަމަކަށް ކިޔާ ބާވަތެެއްގެ ޑްރަގާއި ހެރޮއިން އަތުލައިގަތީ ނެދަލެންޑްސް އިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕާރުސަލެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރި، ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

މެފެޑްރޯން ނަމަކަށް ކިޔާ ބާވަތެެއްގެ ޑްރަގާއި ހެރޮއިން އަތުލައިގަތީ ނެދަލެންޑްސް އިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕާރުސަލެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައިކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ، އެ ޕާރުސަލްގައި ޝައްކު ކުރެެވޭ ޒާތުގެ ބާވަތެއް ހުރުމުން, އިތުރަށް ފާސްކުރީ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބަލައި ފާސްކުރި އެ ޕާރުސަލުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ޑްރަގު ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަކެތި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ތަހުލީލުކުރި އިރު، ޑްރަގުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ މެފެޑްރޯން އަދި ހެރޮއިން އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ. އެ މައްސަލާގައި އަތުލައިގަތް ޑްރަގުގެ ބަރުދަނުގައި 1.34 ކިލޯ ހުރިއިރު، މި ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 2،049،000ރ.(ދެ މިލިއަން ސާޅީސް ނުވަ ހާސް) އަށް އަރާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން ބުނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް