ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 21:56
ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރި ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލުކުރުން
ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރި ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލުކުރުން
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ކުޅުދުއްފުށީ ރޯހައުސް
ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރި 165 ރޯހައުސް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި
 
60 ރޯހައުސްއެއްގައި ވަނީ މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާފައި

އެތައް ސަރުކާރަކުން އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާފައިވާ ރޯހައުސްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހައްގުވެރިންނާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ރޯ ހައުސްތަކަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އޭރު އިމާރާތްކުރަން ފެށި ރޯހައުސްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިއުމާއެކު މި ރޯހައުސްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ. އެތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް، އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މި މަސައްކަތް ނުކޮށް ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނުނިންމައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރޯހައުސްތައް ބަހާލިއެވެ.

އެއްވެސް ރޯހައުސްއެއްގެ މަސައްކަތް ނުނިންމައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަނަށް މީހުން ބަދަލުނުވެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އެތަނަށް މީހުންނަށް ވަދެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ރޯހައުސްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ތަޅުދަނޑި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި އެ ފަރާތްތަކާ ރޯހައުސްތައް ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޖުމްލަ 165 ރޯހައުސް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން މަސައްކަތް ނިންމައި، މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވަނީ 60 ރޯހައުސްގައެވެ. 165 ރޯހައުސްގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިހުރި 105 ރޯހައުސްއެއްގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އޭޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ދޮންބޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލާފައެވެ.

Advertisement

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރާ ރޯހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން މި ބުރުގައި 85 ފަރާތަކަށް ރޯހައުސް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެކި ސަބަބުތަކާހެދި މިހާތަނަށް ދޫނުކޮށް ހުރި 102 ރޯހައުސްއެއް ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން އަންނަމަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވެނެކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އެންމެ ބޮޑު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް މި ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާތިފު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ކުޅުއްފުށީގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން ހަވާލުކުރި، އެ ރަށުގެ 400 ހައުންސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލެވޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މި 400 ހައުސިން ޔުނިޓް ބަހާލަނީ 11 ބުރީގެ 5 ޓަވަރަށް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި 1000 އަކަފޫޓު ހުންނައިރު، ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ތިން ކޮޓަރި ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް