ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 13:41
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް
އަމީނަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ: އިދާރީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާތީ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި
 
މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ޙަސަން ސައީދު

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު އަމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:30 އަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޮތް އެ އަޑު އެހުން ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނީ އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވެގެން ކަމަށާއި، އެ އަޑު އެހުން މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެއެވެ. ދެން އޮންނަ އަޑު އެހުމެއްގައި އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ޙަސަން ސައީދެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުން ވަނީ އަމީނަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ، ދީނީ ވަކި ފިކުރެއް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރި މީހެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ އަކީ ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް ރެކްރޫޓުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސްގެ ޚުރަސާންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެލްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުން އެ ގައުމަށް މީހަކު ފޮނުވާފައި ވަނީ އަމީން ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެއެވެ. އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ދިވެހިން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޚުރަސާންގައި ގާއިމްވުމުން އިތުރު ދިވެހިން އެ ގައުމަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް އޭނާ ރާވާފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެއވެެ. އަމީން އަކީ އެމެރިކާއިން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ދިވެއްސެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް