ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 22:06
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއް
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއް
އަލްޖަޒީރާ
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސްކޫލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން 15 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
މިހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކިޔަވާކުދިން

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގައި ހުރި ދީނީ އިލްމަށް ޚާއްސަ ސްކޫލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން، ކިޔަވާކުދިން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ ފަނަރަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނަކު ބުނިގޮތުގައި، ސަމަންގަން ޕްރޮވިންސްގެ އައިބަކްގައި ހުރި ސްކޫލަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އިތުރު އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާތައް ލިބިފައިވެއެވެ.

މިހަމަލާގައި 17 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ޕްރޮވިންޝަލް އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވުމާއެކު މަރުވި މީހުންގެ ހަގީގީ އަދަދު އަދިވެސް ކަށަވަރުނުވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މިހަމަލާގެ ޒިންމާ، ބުދަ ދުވަހު އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް އެއްވެސް ބަޔަކު އުފުލާފައި ނުވާކަމަށްވެއެވެ. ހަމަލާދީފައިވަނީ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ކިޔަވާކުދިން އެތަނުން ނުކުންނަން އުޅެނިކޮށެވެ. ހަމަލާގައި މަރުވެފައިވަނީ ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ބައެއް އާންމުންނެވެ.

ބުދަދުވަހުގެ ހަމަލާދިން ބަޔަކު ތޯލިބާން ސަރުކާރުން ހޯދައި ހައްގު އަދަދު ދޭނެކަމަށް އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމަލާ ދެވުނު ސްކޫލް ހުންނަ އައިބަކް ސަރަހައްދަކީ ވެރިރަށް ކާބުލްއާ 200އެއްހާ ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. މިއީ ގަދީމީ އާސާރުތައް ގިނަ، އަދި ތާރީޚީގޮތުން މުހިންމު ސަރަހައްދެކެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމަށް ތޯލިބާން ޖަމާއަތުން މިދިޔަ އަހަރު އަލުން އައިފަހުން އެގައުމުގައި މިފަދަ ހަމަލާތައް ދިނުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކާބުލްގެ އިމްތިހާން ހޯލެއްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 54 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 51 އަންހެން ކިޔަވާކުދިން ހިމެނެއެވެ. މި ކުދިންނަކީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަނުމަށް އިމްތިހާން ހަދަމުން ދިޔަ ކުދިން ތަކެކެވެ.

ތޯލިބާންގެ ވެރިން ވަނީ އެހަމަލާ ދިނީ އައިސިސް ޖަމާއަތުންކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ޖަމާއަތުން ޒިންމާ ނަގާފައެއްނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް