ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 14:45
ކިމް ކާޑެޝިއަން އާއި ކާންޔޭ ވެސްޓު
ކިމް ކާޑެޝިއަން އާއި ކާންޔޭ ވެސްޓު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކިމް އަދި ކާންޔޭގެ ދަރިންގެ ޚަރަދު
ދަރިންގެ ޚަރަދަށް މަހަކު ދެލައްކަ ޑޮލަރު
 
ދެމީހުން ގުޅިގެން ކުދިންގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވޭ

މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓު ކާންޔޭ ވެސްޓް، އޭނާގެ ކުދިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މަހަކު ދެލައްކަ ޑޮލަރު ކުދިންގެ މަންމަ މަޝްހޫރު ރިޔަލިޓީ ޓީވީ ތަރި އަދި ސޯޝަލް މީޑިޔާ އެކްޓިވިސްޓް ކިމް ކާޑެޝިއަން އަށް ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މިދެމީހުން މިހާރު ވަރިވެފައިވާއިރު، އިނދެގެން ލިބިފައި ތިބި ހަތަރު ދަރިން ބެލުމުގެ ޚަރަދުތައް ދެފަރާތުން ކުރާ ގޮތަށް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވެސްޓް އާއެކު 8 އަހަރު އުޅުމަށް ފަހު 2021 ވަނަ އަހަރު ވަރިވާން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކިމްއެވެ. އެއަށް ފަހު، ކާންޔޭގެ ނަން ހަމަ އެކަނި ޔޭ އަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާކަން ކާންޔޭ ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި ދެމީހުން ވަރިވެފައިވަނީ މިއަހަރު މާރޗް މަހުއެވެ.

ޔޭ އަކީ މަޝްހޫރު ބައެއް ބްރޭންޑްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައިވެސް އިސްދައުރެއް އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ފުށުން ފެނުނު ބައެއް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ޔޭ އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފައިލުކޮށްފައިވާ ކޯޓު ޑޮކިއުމަންޓު ބުނާ ގޮތުން ޔޭ އަދި ކިމް އަށް ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ މުހިންމު ކަންކަމުގައި ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި ކުދިންގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދުތައް ދެމީހުން ހިއްސާ ކުރުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މަހަކު ދެލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ޔޭ އަށް އަންގާފައިވަނީ ގިނަ ވަގުތު ކުދިން ތިބޭނީ ކިމް ކައިރީގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ.

ކާންޔޭ ވެސްޓް ނުވަތަ ޔޭ ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަން މިހަފްތާގެ ކުރީ ކޮޅު އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ވެސް އޭނާ ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ލިބިފައިވަނީ 70 ހާހެއްހާ ވޯޓެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
38%
8%
8%
23%
15%
8%
ކޮމެންޓް