ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 08:31
ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޔޭ
ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޔޭ
ޓްވިޓަރ
ކާންޔޭ ވެސްޓް
ކާންޔޭ މިފަހަރުވެސް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި
 
2020ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް ވާދަކުރި

2024ގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާކަން، ރެޕް ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ، ކާންޔޭ ވެސްޓް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ އެކަން އިއުލާންކުރީ ހުކުރު ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ކާންޔޭ ވަނީ, "ޔޭ 24"އާއެކު އޭނާގެ ކެމްޕޭން ލޯގޯ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ދާދި ފަހުން ގާނޫނީ ގޮތުން އޭނާގެ ނަން "ޔޭ"އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ޔޭ ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު އޮތް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ލިބުނީ އެންމެ 70،000 ވޯޓެވެ.

ޔޭ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުރީގެ އިންތިޚާބުގައި އޭނާގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ވެވަވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު އެރުވީ އެ ގައުމުގެ އޭރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކަމަށެވެ. އެ ދައުވަތާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ހައިރާންފުޅުވިކަމަށާއި، އޭނާއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށްވެސް ޔޭ ހިއްސާކުރި ވީޑިއޯގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2024ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައި ޓްރަމްޕް ވަނީ އެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

އެެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން ޔޭ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ، އޭނާގެ ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ، ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއާ ނުރުހުންވެފައި ތިބި ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ދާދިފަހުން ހިޓްލަރަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދައްކާފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ފެޝަން ބްރޭންޑް، "ޔީޒީ" އާއެކު މަސައްކަތްކުރުންވެސް ބައެއް ބޮޑެތި ބްރޭންުތަކުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެޑިޑާސްއާއި ގެޕްއާއި ބެލެންސިއާގާ ފަދަ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެޑިޑާސްއިން ވަނީ ދާދި ފަހުން، އެ ކުންފުންފުންޏާއި ޔީޒީ ގުޅިގެން އުފައްދާ ޑިޒައިންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޔޭ އޮރިޔާންކާޑު ދެއްކިކަމަށާއި ގަނާ ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލަ އެ ކުންފުނިން ބަލަމުން އަންނަކަންވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އޭނާއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާއި ކުންފުނިތަކުން އޭނާއާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން އެއް ދުވަހުން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ވީކަމަށް ޔޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޔޭއަކީ ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި ބިލިއަނަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއެކު ބިލިއަނަރުގެ ލަގަބުވެސް މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް