ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 11:38
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނުން ދެއްކި ކުޅުން، ކޯޗު ފްލިކް ހިތްހަމަޖެހިފައި
 
މުޅި މެޗުގެ 90 މިނެޓު ކުޅުންތެރިން އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުޅުން ހިފެހެއްޓި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފިއެވެ.

ސެޕެއިން މެޗަށް ކުރިމަތިލީއިރު ޖަރުމަނު ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން ޖަރުމަނަށް ޖެހުނީ ސްޕެއިން އަތުން ބަލިނުވެ ހިފަހައްޓާލާށެވެ. މެޗުގައި ސްޕެއިން އިން ލަނޑެއް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް، ޖަރުމަނުން ވަނީ ފަހަތުން އަރާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް ބުނީ، ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހި ނިކްލަސް ފުލްކްރުގް ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ކޮސްޓަރިކާ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން އޭނާ ފެންނާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން ފްލިކް ބުނީ، އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން އަދި އަވަސް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމާމެދު އެހާ އަވަހަށް ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދެއްކި ކުޅުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފްލިކް ބުނީ، ފުލްކްރުގް އަކީ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހިތް އޮތީ ރަނގަޅު ތަނުގައި ކަމަށެވެ. ފްލިކް ބުނީ ޖަރުމަނު މުޅި ޓީމު އޭނާއާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ފްލިކް ބުނީ މެޗަށް ނުކުތްއިރު ވެސް ސްޕެއިންގެ ފެންވަރު އެނގޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސްޕެއިން ޓީމު ކުޅެމުން އަންނަނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ދަންނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެ މެޗަކީ ވަރަށް ހައި ލެވެލްގެ މެޗެއް ކަމަށެވެ. ފްލިކް ބުނީ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގޯލަށް ބޯޅަ ވައްދާނުލެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ސްޕެއިންގެ މެޗުން ޓީމަށް އިތުރު "ބޫސްޓެއް" ނުވަތަ ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުޅި މެޗުގެ 90 މިނެޓު ކުޅުންތެރިން އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުޅުން ހިފެހެއްޓި ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ޖަރުމަނަށް ދެން އޮންނާނީ ކޮސްޓަރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އެ މެޗު އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް