ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 23:05
ކެނަޑާ އާއި ކްރޮއޭޝިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ކެނަޑާ އާއި ކްރޮއޭޝިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ކެނަޑާ ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިޔާ އެއްވަނައަށް
 
ކްރޮއޭޝިޔާ މޮޅުވީ 4-1ން
 
ގްރޫޕް ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި ކްރޮއޭޝިޔާ އޮތީ ދެމެޗުން ލިބުނު ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ފައިދާ ގޯލުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކެނަޑާ ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިޔާއިން ގްރޫޕް އެފްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޚަލީފާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ކްރޮއޭޝިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ ކެނަޑާއިން ލަނޑެއް ޖަހާފައިވަނިކޮށެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާ މޮޅުވީ 3-1ންނެވެ. ކެނަޑާއިން ވަނީ މެޗުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އަލްފަންސޯ ޑޭވިސްއެވެ.

ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ކްރޮއޭޝިޔާއިން ވަނީ ދެލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ. އަންދްރޭ ކްރަމަރިޗްގެ ލަނޑެއް ޖަހާ ކްރޮއޭޝިޔާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިންއިރު އެޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މާކޯ ލިވާޔާއެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގައި ޖަހައިދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހި ކްރަމަރިޗްއެވެ. މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި އޯސިޗްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފަހު ލަނޑު ޖެހީ މަޔާއެވެ.

Advertisement

މިއީ މި ދެޓީމު ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗެއްގައި ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކެނަޑާ ވަނީ ބެލްޖިއަމް އަތުން ބަލިވެފައެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާ އާއި މޮރޯކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ގްރޫޕް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ކްރޮއޭޝިޔާ އޮތީ ދެމެޗުން ލިބުނު ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ފައިދާ ގޯލުންނެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް މޮރޯކޯއަށްވެސް ލިބެނީ ދެމެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ. ތިންވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ބެލްޖިއަމް އޮތްއިރު ފުލުގައި އޮތް ކެނެޑާއަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް