ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:11
ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިންގައި
ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިންގައި
ރޮއިޓާރސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ވަރަށް ބްރެޒިލްގައި ހުނަވެރި ކުޅުންތެރިން އެބަ ތިބި
 
ބްރެޒިލް ޓީމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ "ބޮޑު" ކުޅުންތެރިޔަކީ ނޭމާ

އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ވަރަށް ބްރެޒިލްގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމީރޯ ބުނެފިއެވެ.

ކަސެމީރޯ މިހެން ބުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެ މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ޖޫނިއާ އަދި ޑެނީލޯ އަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލު ކުރުމުން ކަސެމީރޯ ބުނީ ބްރެޒިލް ޓީމުގައި ހުނަރުވެރި އެތައް ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ނޭމާ އަކީ ޓީމަށް ކިހާ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމާއި، ނޭމާގެ ކޮލިޓީގެ ވާހަކަ ދައްކަން މުޅި ދުވަސް ވެސް ހޭދަ ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބްރެޒިލް ޓީމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ "ބޮޑު" ކުޅުންތެރިޔަކީ ނޭމާ ކަމަށާއި، ޓީމުގައި އެންމެ ތަފާތު ދައްކަނީ ވެސް އޭނާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކަސެމީރޯ ބުނީ ބްރެޒިލް ޓީމުގައި މޮޅަށް ކުޅޭ އެހެން ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ، ރަފީނިއާ، ރިޗާލިސަން އަދި ގެބްރިއަލް ޖީސޫސް އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެ ޓީމުގެ ފަހަތަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ޖޯކު ވެސް ޖަހާ ކަމަށް ކަސެމީރޯ ބުންޏެވެ.

އަހަރަމެން، ފަހަތަށް މި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން، ޖޯކު ވެސް ޖަހަން އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެ. އެއީ އަހަރަމެންގެ އެބަ ތިބި ބަދަލު ކުރާނެ ކުޅުންތެރިން، އެންޓޮނީގެ ބަދަލު ރަފީނިއާ، ގެބްރިއަލް ޖީސޫސްގެ ބަދަލު ރިޗާލިސަން. އަހަރަމެންގެ އެބަހުރި ރޮޑްރީގޯ އަދި ގެބްރިއަލް މާޓިނެލީ.
ކަސެމީރޯ

ކަސެމީރޯ ބުނީ ނޭމާ އާއި ޑެނީލޯ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ވެސް ނާންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ހޮޓަލުގައި ތިބެގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ހެނދުނާއި، ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު ވެސް އެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. ކަސެމީރޯ ބުނީ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެމީހުންނަކީ ޓީމަށް ކިހާ މުހިންމު ބައެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެހެންވެ އެ މީހުން އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ބްރެޒިލް އިން ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
19%
0%
6%
0%
50%
ކޮމެންޓް