ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 18:40
ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންގހަ
ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންގހަ
އަލްޖަޒީރާ
ލަންކާގެ މަޝްރަހު
ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް : ލަންކާގެ ރައީސް
 
އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޑިމާންޑްކުރޭ

ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންގަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނަ ވެސް އެ ނިންމުމަށް ތައީދުކުރައްވައެވެ. އޭނާ މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމަކީ ލަންކާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މިނިވަންކަމާއި އެކު މަސައްކަތްކޮށް، ޕާޓީތައް ރަނގަޅަށް ހިންގަން ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ. އަދި އެއީ ލަންކާ އަށް މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަަމް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް ވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވަން ދެން މަޖިލީސް އުވާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ސިރިސޭނާވެސް ވަނީ އެއީ ކުދި ޕާޓީތަކަށް ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބެއް ލަންކާގައި ދެން އޮންނާނީ ދެ އަހަރު ފަހުންނެވެ. ލަންކާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު ގޯސްވެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ އުނދަނގޫވެފައެވެ. ބުދަ ދުވަހު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންގހަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބެއް އަވަހަށް ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޑިމާންޑް ކުރަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި