ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 01:42
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022
އާޖެންޓީނާ މެޗުގެ ނަތީޖާ އިން ބުނެދެނީ ފަސޭހަ ޓީމެއް ނެތް ކަން: ޑަލިކް
 
ކްރޮއޭޝިޔާއާއި މޮރޮކޯ ވާދަކުރާ މެޗު ފަށާނީ 15:00 ގައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ނަތީޖާ އިން ވެސް ބުނެދެނީ މުބާރާތުގައި ފަސޭހަ ޓީމެއް ނެތްކަމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ލަކްޓޯ ޑަލިކް ބުނެފިއެވެ.

ޑަލިކް މިހެން ބުނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭކުގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު ފެނުނީ ސައުދީން އާޖެންޓީނާ ބަލިކުރި މަންޒަރު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓިއުނީޝިޔާ އާއި ޑެންމާކުގެ މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު މަންޒަރު ކަމަށެވެ. ޑަލިކް ބުނީ އެ ނަތީޖާ އިން ބުނެދެނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ އިދިކޮޅު ޓީމަކީ ފަސޭހަ ޓީމަކަށް ނުވާނެކަމެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗު ފަސޭހަ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، ތައްޔާރުވާނީ ވަރަށް ޓަފް މެޗަކަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑަލިކް ބުނީ މޮރޮކޯ ޓީމާއި، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮރޮކޯގެ ފުޓުބޯޅަ ހުނަރާއި ކުޅުނުން ކްރޮއޭޝިއާ އަށް މެޗު އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ބުނީ ހުރިހާ ޓީމަކުން ވެސް ތައްޔާރުވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ކަމަށާއި، ކުޅުން ވެސް ވަރަށް މޮޅު ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ވެސް އަންނަނީ ހައިރާންވާ ފަދަ ގޮތަކަަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކްރޮއޭޝިއާ އިން ކޮންމެ މެޗަކަށް ނިކުންނާނީ، ޚާއްސަކޮށް މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެ، އިދިކޮޅު ޓީމަށް އިހުތިރާމްކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗް ބުނީ ހަތަރު ވަނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކުރިމަތިލާއިރު އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ވަރުގަދަ، އަދި ވާދަވެރި މުބާރާތުގައި ކްރޮއޭޝިއާ ލީޑު ކުރަން އޭނާ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އޭޏާ ބުނީ ޤަތަރަށް އައި ފަހުން ފާއިތުވި ފަސް ވަރަކަށް ދުވަހު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުޅި ޓީމު އޮތީ މެޗަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، މެޗަށް ކުރިމަތިލާން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި ކަމަށެވެ.

ގްރޫޕް އެފް ގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގަޑިން 15:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙަފްޞީ ޢަބްދުالله
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް