ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:02
ޑެންމާކާއި ޓިއުނީޝިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޑެންމާކާއި ޓިއުނީޝިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޑެންމާކާއި ޓިއުނީޝިޔާ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ
މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު ވެގެން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޓިއުނީޝިޔާ އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

މި މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މިއީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދެޓީމުންވެސް ކުޅުނީ ވަރަށް ޑިފެންސިވް ގޭމެކެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް މަސައްކަތްކުރީ ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަނަނުދީ މެޗު ނިންމާލުމަށެވެ. މި މެޗުގައި ދެޓީމުންވެސް ލަނޑު ޖެހިއެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ވަނީ އޮފްސައިޑު ކަމަށް ނިންމާ ލަނޑު ބަލައިނުގަނެފައެވެ.

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޓިއުނީޝިޔާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ބޯޅަ ޖެހުނުކަމަށް ބަލާ ޑެންމާކުގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ޕެނަލްޓީއަށް އެޕީލްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ ޕެނަލްޓީ ނުދޭށެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ދެން ހިމެނެނީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ފްރާންސެވެ. މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް