ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 17:58
އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އަހުމަދު އާތިފް
އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އަހުމަދު އާތިފް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް
އެޗްޑީސީން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދެނީ ހުޅުމާލެއަކީ އަސާސީ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަތަނަކަށް ހެދުމަށް - އެޗްޑީސީ
 
އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރޭ

އެޗްޑީސީން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދެނީ ހުޅުމާލެއަކީ އަސާސީ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަތަނަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެޗްޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގަމުންދާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ސްކޫލްތަކާއި މިސްކިތްތަކުގެ އިތުރުން، މަގުތައް ތަރައްގީކޮށް، އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދާދިނުމުގެ އިތުރުން، އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަަމަށްވެސް އާތިފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޝޮޕިންގ މޯލާއި ގަރާޖްފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަން ފެށުނުއިރު ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލީގޮތުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ކަމަށާއި، އެ ކަންކަމުން އަރައިގަނެ، މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް އާތިފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އާއްމުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށް ހިންގި މަޝްރޫއަކީ ހިޔާ މަޝްރޫއުކަމަށް އާތިފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު އެތަނުގެ %38 ނިމިފައި ވީނަމަވެސް، އޭރު ޑިޒައިން ހުރިގޮތުން އެންމެ ތިރީގައިވެސް ހުރީ އެޕާޓްމެންޓްތައް ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޑިޒައިިނަށް ބަދަލު ގެނެސް، 30،000 މީހުން އާބާދުވާ ތަނަކަށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އާތިފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް